Google+ Followers

Monday, October 27, 2008

представяне на книгата ЯЛДАВАОТ. История и учение на гностическата религия

Непознати и любопитни факти за "великата ерес" на богомилството и гностицизма.


На 29 октомври 2008, 18.00
зала "Надежда", Столична библиотека, София


◊ ЗА КНИГАТА

Знаете ли, че гностицизмът е слабо известна религия, която възниква заедно с християнството и няколко века успешно му съперничи?

Знаете ли, че някои прабългарски племена в Средна Азия възприемат манихейството?

Знаете ли, че богомилството не е оригинално българско явление, а е клон от вечнозеленото дърво на гностицизма?

Знаете ли, че от гностицизма са повлияни ислямът, алхимията, розенкройцерството, масонството, руското старообрядство, сциентологията, мормонството?

***

ЗА АВТОРА:

Авторът архим. Павел Стефанов е доцент в катедра "Теология" на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” и член на Нюйоркската академия на науките.

Поканата е копирана от това хубаво място:
http://kulturni-novini.info/news.php?page =news_show&nid=6690&sid=4

No comments: