Google+ Followers

Wednesday, October 15, 2008

за академичното писане

Тази седмица специализираният курс по академично писане може би най-после ще започне. Както споменах и на откриването на учебната година пред студентите от първи курс философия, редовната форма на обучение, този курс е особен.
Това е единственият курс в учебните планове на много специалности на нашия университет, който е включен не по предложение на преподавателите, а на студентите от Студентския съвет на Философски факултет.
Това е много хубаво и полезно.
Очевидно е, че в преподаването на академичното писане в различни дисциплини от различни преподаватели ще има много общи, но и много специфични теми и методи на преподаване.
През предишната учебна година за студенти по философия този курс е бил воден от проф. Анета Карагеоргиева, а тази година ще дебютирам аз в тази проблематика.
Ще бъде 30 часа: лекция, семинар, дискусия. Ще има по малко и от трите всеки път, надявам се.
Ще се провежда в каб. 63 а в Ректората, в петък от 17.15 часа.
Анотацията и програмата на курса накратко могат да се представят така.
Ще търсим отговори на въпросите:
1. Какво е академично(то)?
2. Какво е писане(то)?
3. Какво е и какво не е академично писане? Какво трябва да бъде и какво не трябва да бъде академичното писане?

***

Всеки път ще се прави разбор на едно малко текстче, за което умишлено в началото няма да се казва от кого е написано, кой е неговият автор.
Ще се опитвам да предлагам на вниманието на студентите текстове на малко познати автори, извън канона на най-известните мислители, защото предполагам, че те сравнително лесно ще отгатват известните имена, а целта на този курс е друга.
По време на разбора ще търсим отговори на въпросите:
*Този текст философски ли е или не?
*Български или чужд автор? По какво се познава?
*По-скоро академичен или по-скоро художествено-есеистичен е анализираният текст?
*Като какъв жанр може да бъде определен и защо го рамкираме по един или друг начин?

Така не само чрез мета-теория, а през анализа на текстовете, ще се обсъждат и извличат много от белезите на академичното и неакадемичното философско писане, на техните жанрове и особености.

Първоначална библиография:


* Барт, Ролан. Разделението на езиците. Съставителство, предговор и превод Стоян Атанасов. С., “Наука и изкуство”, 1995
* Еко, Умберто. Как се пише дипломна работа. Превод Стефан Станчев. ИК “Александър Панов”, 1999. Послеслов Ангел Ангелов.
* Мавродиева, Иванка. Академично писане. Изграждане на успешни писмени умения в процеса на академичната комуникация. Д., 2005, изд. “СемаРШ”.
* Янакиев, Мирослав. Как да редактираме свой и несвой текст. С. , 1994. изд. “Регалия”.

3 comments:

Marina said...

Здравейте!

На първо място, честит - макар и на патерици - блог. Прекрасна инициатива! Ще ми бъде приятно да Ви чета, надявам се, още дълго. :)

А сега към един конкретен въпрос. Предметът на този курс е страшно интересен... Позволено ли е на задочници - вече не първи курс - да присъстват? Смятам, че ще е много полезен и макар не винаги да имам възможност да го посещавам в този ден, ще се радвам, ако мога да Ви слушам понякога.

Поздрави и хубави дни,
Марина Узунова

dimka said...

Разбира се, Марина, заповядайте!
Този избираем курс е за всички студенти от всички курсове.
Ще се радвам да се видим.

Marina said...

Страхотно. Непременно ще дойда! Но забравих да попитам нещо важно - от кой петък започва курсът?