Google+ Followers

Friday, October 3, 2008

конференция за Витгенщайн и аналитичната философия

ВИТГЕНЩАЙН И АНАЛИТИЧНАТА ФИЛОСОФИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 20-ГОДИШНИНАТА ОТ ПЪРВИЯ ПРЕВОД НА ВИТГЕНЩАЙН НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ПРОГРАМА


4.10.2008, 9.30 - 18.45 ч.,

зала 1 на Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски”

Иван Колев е публикувал програмата на конференцията на сайта си:

http://ivankolev.com/A-%20Philosophy/Events/INDEX%20-%20events.htm

No comments: