Google+ Followers

Wednesday, September 26, 2012

лекция за политическата реторика в САЩ

Гост-лектор професор д-р Ноеми Марин 
от Национална асоциация по реторика САЩ и  директор на училище по комуникация
 ще изнесе публична лекция на тема: 

"Политическата реторика в САЩ". 

Лекцията ще  се състои на 27 септември, четвъртък,
 от 18.30 часа в блок 4, зала 130

Monday, September 24, 2012

изпратих писмо до колегите
 Преди малко изпратих писмо до Господин Ректора на Университета, до колегите преподаватели на Философския факултет и до Студентския съвет на ФФ, с което им съобщих за делото срещу мен и специалния тематичен блог, който направих във връзка с него.
В писмото пише:

Уважаеми, господин Ректор,

Уважаеми колеги преподаватели от Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски",

Надявам се, че всички Вие сте прекарали лятото спокойно и ведро.

Безпокоя Ви във връзка с наказателното дело, което води срещу мен проф. дфн Георги Каприев
от катедрата по История на философията.

Съдебен спор между двама университетски преподаватели, в който става дума за:
* атестацията на преподавателите, проведена през 2007 г. във Философския факултет;
** за защитени дисертации през 2007 г., за които се дават свидетелски показания в Софийския районен съд;
*** за заседания и протоколи от заседания на катедра във Философския факултет, при това една от най-старите катедри
на Софийския Университет, както и за писма, разменяни между преподавателите от тази катедра
по вътрешноуниверситетски конфликтни поводи и за още, и още изключително важни академични проблеми,
не бива да остава повече обвит в слухове и тайнственост.

По силата на ред лични, семейни, биографични и приятелски свързаности този съдебен спор
вече е известен на мнозина колеги от ФКНФ, Факултета по славянски филологии и Исторически
факултет.

Куриозното е, че както става и в сюжета на някои комедии, аз като потърпевша научих, че съм
подсъдима по наказателно дело един ден след провеждането на първото му заседание.

Също така по ред лични, семейни, биографични и приятелски свързаности за всичко това
разбраха и много журналисти от БНТ и столични вестници, и някои известни публични личности,
но на всички тях отказах
да се правят предавания или да се пишат статии в моя защита.

От медийна канонада няма да има обществена полза.

На всички тях отговорих, че първо за всичко това трябва да научат преподавателите от Философския
факултет, като междувременно с доклад до Господин Ректора и членовете на Факултетния съвет,
както за причините, така и за повода на конфликта те бяха уведомени.

Докладът до Господин Ректора, във връзка с преместването със щатното ми място в катедрата по Реторика
след внезапната смърт на доц. д-р Лилия Методиева, е депозиран в Деканата на ФФ на 5 март,
а Факултетният съвет, на който е било прието решението за преместването ми, е проведен на 6 март тази година.
Към доклада имаше няколко приложения-документи за хода на делото.
От протокола от заседанието, публикуван на сайта на ФФ не се разбира дали са били обсъждани
причините за това.

Не знам кои от колегите са информирани и кои са дезинформирани за този скандален процес срещу мен.

Има много факти и обстоятелства, които трябва да станат достояние на преподавателската колегия
и затова през лятото отделих няколко дни, за да направя специален тематичен блог.

Блогът е на адрес: http://anoigw.blogspot.com/

Има още някои линкове, които могат да бъдат добавени към вече публикуваните постове, както и нови
няколко поста със сканирани документи по делото, които ще се появят до провеждането на Общото събрание на
ФФ на 19 октомври тази година. Но като цяло проблемите са поставени ясно. Ще има допълнителни
препратки и документи, които ще хвърлят допълнителна светлина към вече написаното.

На самото Общо събрание ще взема думата за изказване и за пореден път ще поставя въпросите, заради
чието многократно задаване всъщност се стигна до фарсовия процес срещу мен.

Можете да прочете тези въпроси на блога ми в поста, озаглавен "Продължавам да питам".
Става дума за големи международни проекти, за които сме в правото и задължението си да питаме:
за отчети
за извършеното и резултатите от тях.

Пожелавам на всички Вас успешна седмица и ползотворна работа през новата академична година!

с уважение: доц. д-р Димка Гочева
от катедрата по Реторика на Философски факултетSunday, September 16, 2012

за новия музей на Стара Загора

    емблемата на Стара Загора - лъвица и
малко лъвче, което суче от нея

Историческият музей на Стара Загора има свой нов дом от 2009 година, като оттогава се казва Регионален исторически музей. Вчера най-после направих няколко снимки от сградата, кафенето и приземния етаж с включената в него улица от Августа Траяна.
Има великолепни експонати от всички исторически епохи, но най-много от античността.

Не е разрешено правенето на никакви снимки вътре в експозицията.

Кафенето под открито небе е украсено с копия на мозайки от античния град.
Някои от най-хубавите мозайки не са преместени в музея, а са запазени на местата, на които са открити - например във фоайето на Пощата.
Защото са много красиви и всяко местене би накърнило целостта им.

Както в най-добре уредените музеи по света има множество сувенири-макети на най-интересните експонати.

Преди много години, когато бях ученичка в гимназията и учебната ми практика бе екскурзоводство, понякога в сряда давах дежурства в стария Исторически музей, макар че предпочитах музея "Литературна Стара Загора" или къщата-музей на Гео Милев.
Никак не ми харесваше немарата към огромната грамада от материални обекти от миналото.
В задния двор на стария музей се търкаляха нахвърлени камъни с надписи, парчета от колони и капители, и статуи от античния град.
Полека-лека всичко това намери своето място във възстановената част на форума и в новата, много по-голяма, по-раздвижена и по-красиво подредена постоянна експозиция.
Новата сграда има много стени и даже части от подове от стъкло - като в новия музей на Акропола в Атина.

Много повече за музея вижте тук:http://www.museum.starazagora.net/

Thursday, September 13, 2012

нов тематичен блог

Лятото свърши, уви, работата, грижите и ядовете започнаха отново, както и делото срещу мен ще продължи.

През лятото отделих няколко дни, за да направя нов тематичен блог за хода на делото срещу мен.
Вчера най-после получих в Софийския районен съд присъдата и мотивите на съдията към нея по наказателното дело с частен характер No 15017 от 2011 г..
Най-после получих и протоколите от заседанията по делото, които се проведоха на 17 и 27 февруари.

С едно изречение: основен и ключов мотив на съдията за налагането ми на глоба от 1000 лева и за заплащане на разноските по делото на частния тъжител, който е проф. Каприев, в размер на 1500 лева, са непротиворечивите свидетелски показания на асистентката Гергана Динева, на проф. Цочо Бояджиев и на проф. Олег Георгиев, които съвпадат с тъжбата на тъжителя.

Според логиката в аргументацията на съдията, щом свидетелските показания не противоречат на написаното от тъжителя, следователно те са истинни.

Като свидетели по делото до този момент не съм призовала никого от Философски факултет.
Не исках да притеснявам никого.
По свое желание като мой свидетел на заседанието на 17 февруари се яви проф. дфн Искра Христова-Шомова, която в качеството си на предишен ръководител, в продължение на два мандата на катедрата по Кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии,
 даде свидетелски показания за това, какви са петте критерия, по които задължително трябва да бъде написана една оценка на ръководител на катедра в процедурата по атестацията на преподавателската работа - както според Закона за висше образование, така и според Правилника на СУ.

Но стига толкова за това тук и сега.

Който желае, нека да заповяда на тематичния блог по делото, което ще продължи на втора инстанция в Софийския градски съд по-късно тази есен.

Tuesday, September 11, 2012

образцови отчети

http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/nauchna_dejnost/otcheti_za_dejnostta_na_xxii_mezhdunaroden_kongres_za_vizantijski_izsledvaniya

На сайта на Университета има от няколко месеца образцови отчети за
ХХII Международен конгрес по византийски изследвания,
на който нашият Университет беше домакин миналата година през август.

Очаквам с голямо нетърпение Общото събрание на Философския факултет през тази есен.
Дали пък там пред академичната колегия няма най-после да бъдат представени отчети за международни проекти на високопоставени, политически свръхпротежирани и медийно преекспонирани преподаватели от факултета,
за които отчети по проекти все питам и питам,
и продължавам да питам, а отговор от години не получавам?

Sunday, September 2, 2012

три стихотворения и един фрагмент от ЕолияПътуването към Тиле


     Във събота, във девет сутринта
навлезе кораба в горещината.
     Остана Кавала зад нас -
със крепостта
и кулата
и акведукта.

     Отминахме зеления,
възпят от Одисеас Тасос.

     Отдясно синьо
се въздигаше
за мен недостижимия Атон.

     Отляво беше Самотраки
в тензухената
пелена на маранята.

     И дълго обикалянето бе
покрай скалистия и странен Лемнос,

    където слязоха
едни
моряци,
пътници,
коли,

    а други пасажери
и коли
в пастта огромна фериботна влязоха.

    И в края на деня

като дете,
излязло от прегръдката на
майка си,

   но все пак
близо пак до нея приютено 

видяхме вече Лесбос,
наричан също Тиле,
Митилене,

в хълмистия декор
на Мала Азия.
фрагмент 27


...прозрачна мъгла
на
къдели
бавно се спусна в морезерото Гера
в утринта...

Преди августовското пълнолуниеМежду залеза на Селена
и изгрева на Хелиос
Нощта разлива
най-тъмносиньото
от мастилницата
на боговете

и звездите заспиват
върху виолетовото кадифе на небето -
образци за най-красивите
накити на богините.


                                           


        Кой гали водата


Кой драпира тъканта на залива Гера

с

мириади

мънички вълни?

Дали е вятърът,

който
нежно
небрежно
гали кожата на морезерото Гера
с кутрето си  -
ту насам,
ту натам?

Или са

меките безименни пръстчета
на

мириадите

невидими
същества,

които оставят знаци във видимото

за своята помощ
за нас
и пратеничеството си
отгоре?