Saturday, April 30, 2016

те са първите

                             фрагмент от мозаечна икона в Неа Мони на остров Хиос

Двете мироносици, които плачат до Божията Майка заради разпятието, като отмине съботата, в утрото на следващия ден първи ще чуят от ангел благата вест за възкресението.

Светли и благодатни празници на всички!


Monday, April 25, 2016

защита на дисертацията на Ростислав ДавидовВ сряда, 27 април, в конферентната зала "Яйцето" 

на партера на Четвърти блок,

от 14.00 часа

ще бъде защитена дисертацията на


Ростислав Петров Давидов

на тема

Виртуалната реторика в неправителствени организации в България (2001 – 2015)

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, катедра „Реторика”, 

Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски” 

Председател на научното жури: Проф. д.ф.н. Оля Харизанова 

Членове: Доц. д-р Цветан Кулевски; Проф. д.пс.н. Толя Стоицова; Проф. д-р Юлияна Попова; Проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

Да пожелаем на колегата Давидов успех и нови изследователски и преподавателски възможности в най-близко бъдеще!

Tuesday, April 19, 2016

за Поетиката на Аристотел


               
Докторантският курс Наследството на Аристотел, който започна миналата седмица, 
утре, 20 април, сряда, в 17.30 часа
 ще продължи с дискусия върху Поетиката на Аристотел. Обзорен доклад ще представи колегата Христо Тодоров - докторант по старогръцка литература от Катедрата по Класическа филология във ФКНФ.

               В конферентната зала "Яйцето" на партера на Четвърти блок, вляво от входа на блока.
               Следващата седмица ще бъде обсъдена темата Логос, етос и патос в Реторика.
Гост-лектор ще бъде д-р Методий Рождественски.
Всички интересуващи се са добре дошли.Monday, April 11, 2016

и магистърски, и докторантски

През тази година, както се пошегува веднъж доц. д-р Иван Колев, "юбилеят е голям и Аристотел дебне отвсякъде". Семинари, конференции, конгреси - национални, международни и световни. Всякакви. За пръв път обявих докторантски курс на тема Наследството на Аристотел и той започна миналата седмица, но също така се записаха няколко колеги и в избираемия курс Аристотеловото разбиране за природата, който се случва веднъж на няколко години. Когато има поне трима желаещи да участват в него от Магистърската програма по Философия (за неспециалисти). По избор на колегите, които го избраха през този семестър, лекциите-дискусии се провеждат във

 вторник, от 11.00 до 12.30 часа в каб. 325 в Четвърти блок. 

Те имаха и няколко седмици за самостоятелно четене на основните текстове. Почти всички текстове, които се обсъждат в този курс, са вече преведени на български, с изключение на Метеорологика и биологическите трактати, трите най-цитирани от тях, които са и много големи, особено Historia animalium, и много сложни за превеждане, особено За раждането на животните и За частите на животните; те очакват преводач, който да е философ, но и биолог, или поне зоолог, но и най-вече класически филолог, и поради всичко това  и за съжаление едва ли скоро ще се появят у нас.  

Програмата на курса през този семестър:

1. 5 април: Йонийската представа за природата и началото и Аристотеловата ѝ интерпретация. Кн. Алфа, 3 и Делта, 1 на Метафизика.
2. 12 април: Аристотел за питагорейските схващания за числата в природата и космоса Кн. Алфа, 5 на Метафизика и Бета на За небето. Емпедокъл и Анаксагор в Аристотеловата оптика.

3. 19 април: Тялото на света според мита, разказан от Тимей в едноименния диалог на Платон. Аристотел за този разказ в книга Алфа на За небето. 

4. 26 април:  Как се философства за безкрайното в Метафизика, книга Капа/ХІ, гл. 10 и Физика, книга Гама/ ІІІ, гл. 4-8? Как това моделира космологията и космографията на За небето?

 5. 10 май: Защо не само физиката, но и метафизиката се занимава с природата? Математиката занимава ли се с природата? Кн. Епсилон/VІ от Метафизика, книга Бета/ІІ на Физика, книга Алфа на За небето и кн. Алфа на Метеорологика.

6. 17 май: питането “Що е природа?”. гл. 1 книга Бета на Физика?

8.  31 май: Движението като ентелехия според Метафизика, кн.Гама  и кн. Епсилон на Физика.  Движението на природните стихии и небесните светила в първите две книги на За небето. Колко са неподвижните движещи  и как движат те сп.  книга Ламбда /ХІІ на Метафизика

9. 7 юни. Какво е времето според Аристотел? Физика, кн. Делта.

10.   14 юни: Непрекъснатото и атомарното: Физика и За възникването и загиването: 1) антиномиите на Зенон за делимостта до безкрай и неделимостта; 2) атомистическият постулат за съществуването на неделими първоначала.

Програмата на докторантския курс Наследството на Аристотел вече беше публикувана на този блог.  По желание на колегите, които го избраха, той се 

провежда в сряда от 17.30 до 19.00 часа в 325 каб. на Четвърти блок.

Датите, на които ще се проведат лекциите-дискусии са:
13, 20 и 27 април; 11, 18 и 25 май; 1, 8 и 15 юни.

Тук е библиографията на съчиненията, които са изцяло преведени и издадени на български език досега. Основни текстове за работата и на докторантския, и на магистърския курс.

Thursday, April 7, 2016

активен репетиционен животСъвсем неофициален запис от интензивната репетиционна работа, подготвяща мюзикъла "Mamma mia" по музика на ABBA в учебния музикален театър на НМА "Панчо Владигеров". Участват студенти от първи и втори курс на вокалния, инструменталния и теоретико-диригентско-композиторския факултет. Постановката е на доц. д-р Виолета Горчева, преподавател по актьорско майсторство и на преподавателя по хореография и танци д-р Радослав Радев.
Студентите се учат не само да пеят и да свирят, но и да пеят, докато танцуват.
На сцената да бъдат всестранно артистични.
Постановката ще бъде представена на 10, 11 и 15 май в Академията.


Ето още един, много по-подробен репортаж, излъчен по БНТ в предаването "Денят започва" преди три седмици - един от поредицата репортажи, посветени на 95-тата годишнина от създаването на НМА "Проф. Панчо Владигеров".