Sunday, October 20, 2019

ей такава риба

                           глава на морски дявол, ама малък
















От празника на рибата, фиш фест вчера и днес на Ситняковския пазар. Продължава още два часа до 22 часа. Отидох от любопитство и видях за първи път риби, за които само бях чувала.

Friday, October 18, 2019

преводът – при читателите


На 18 октомври 2019 г. от 18.00 ч. в Заседателна зала 1
на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски"

ще бъде представен новият превод на Метафизика на Аристотел, книги IV – IX, осъществен от доц. д-р Николай Гочев, преводач и на останалите книги (изд. 2000, 2017) на Аристотеловия трактат.
И в настоящото издание преводачът следва своя подход на превод, като използва терминология, основана на думи с български корени. Новият превод е издаден от „Дива 2007“. Редактор е д-р Иван П. Петров. Събитието се организира от Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО).



Tuesday, October 15, 2019

програма на конференцията




Специалност Философия
във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“,
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование
и
Асоциация на преподавателите по философия


Национална конференция с кръгла маса

Оценяване и философия”

16-ти – 17-ти октомври, 2019 г., СУ „Св. Климент Охридски“ (Ректорат)


ПРОГРАМА




16-ти октомври, 2019, Заседателна зала 1, Ректорат

9:00 – 9:15 – Откриване

9: 15 – 9:45 – проф. дфн Сергей Герджиков, СУ „Св. Климент Охридски“
„Оценяването като проверка и тестовете по философия“

9:45 – 10:15 – гл. ас. д-р Евелина Иванова-Варджийска, ПУ „Паисий Хилендарски“
„Целеполагане и оценяване във философското и гражданско образование“

10:15 – 10:45 – гл. ас. д-р Силвия Кръстева, ЮЗУ „Неофит Рилски“
„Знаниевата компетентност по философия – формиране и оценяване“

10:45 – 11:15 – кафе пауза


11:15 – 11:45 – проф. дфн Александър Андонов, СУ „Св. Климент Охридски“
„Оценяване и социализиране“

11:45 – 12:15 – доц. д-р Владимир Теохаров, СУ „Св. Климент Охридски“
„Диалог и оценяване в дигиталната епоха“

12:15 – 12:45 – доц. д-р Иван Колев, СУ „Св. Климент Охридски“
„Учителят като авторитет“

12:45 – 14:00 – обяд



14:00 – 14:30 – д-р Михаела Шанова, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“
„Философското осмисляне на проблем като компонент в оценяването по философия в средното училище“

14:30 – 15:00 – ас. Николета Николова, СУ „Св. Климент Охридски“
„Как стажантите по методика се учат да оценяват ученически постижения по философия“

15:00 – 15:30 – доц. д-р Димитър Елчинов, СУ „Св. Климент Охридски“
„Оценяването по философия не е философски проблем“

15:30 – 16:00 – д-р Мая Митренцева – РУО – София – град, д-р Светла Петрова -  Проучване на оценяването по предметен цикъл философия в IX -XI  клас  (съвместно изследване на СУ „Св. Климент Охридски“,  ЦОПУО и РУО - София-град“

16. 00 – 16.30 – кафе пауза

16:30 – Кръгла маса на тема „Оценяването по философските дисциплини в средното училище“


17-ти октомври, 2019, Заседателна зала 1, Ректорат

9:00 – 9:30 – доц. д-р Димка Гичева-Гочева, СУ „Св. Климент Охридски“
„Оценяването на хабилитираните философи в регистрите на НАЦИД“

9:30 – 10:00 – гл. ас. д-р Димитър Ганов, ИИОЗ при БАН
„Оценяването на научната работа“

10:00 – 10:30 – доц. д-р Константин Янакиев, СУ „Св. Климент Охридски“
„Оценката е пътен знак“


10:30-11:00 – кафе пауза


11:00 – 11:30 – д-р Мая Митренцева, РУО – София-град
„Ролята на учителя, оценяването и промяната в обучението по философия“

11:30 – 12:00 – ас. Веселина Качакова, ИИОЗ при БАН
„Предизвикателства при оценяването по философия“

12:00 – 12:30 – проф. д-р Веселин Дафов, СУ „Св. Климент Охридски“
„Философската компетентност – признание и оценяване“

12:30 – 13:00 – докторант Даниел Александров, СУ „Св. Климент Охридски“
„Философия с деца и оценяване“


13:00 – 14:00 – обяд


14:00Кръгла маса на тема „Обучение в компетентности“

Sunday, October 13, 2019

дисертация за Платон и Аристотел


В петък, 11 октомври, в 17 часа, в Зала 63 започна защитата на дисертацията на Димитриос Кукуларис 
Философия на мярата и средината при Платон и Аристотел.

Докторантът, от два дни вече доктор, е бил ръководен от проф. дфн Анета Карагеоргиева. Във ФФ вече повече от 20 години има магистърска програма по Философия с преподаване на английски, повече от 10 години има и докторска програма, а вече втора година има и бакалавърска програма по Философия с преподаване на английски. Има и постдокторска програма, която е насочена предимно към докторите, придобили степента тук. В нея в момента продължават изследванията си 14 доктори, като 13 от тях са чужди граждани.

Процедурата по защитата премина изцяло на български с лицензиран преводач, защото такъв е законът отпреди последната му радикална промяна, направена в края на април 2018 г., публикуван в "Държавен вестник" на 4 май 2018 г.

Авторефератът, рецензиите и становищата (по предишния законов ред се публикуват само на български, и по време на защитата се четат на български) за отличната дисертация са тук:





В научното жури бяхме: проф. Валентина Драмалиева от УНСС, доц. д-р Елена Петрова и доц. д-р Силвия Серафимова от Института за изучаване на обществата и знанията - ИИОЗ, научният ръководител проф. Карагеоргиева и аз.









След защитата: току-що защитилият доктор Кукуларис; проф. Карагеоргиева, научен ръководител и на магистърската му теза за политическата философия на Платон и Аристотел, и на дисертацията; лицензираната преводачка; г-жа Таня Витанова – секретар на научното жури (и ангелът-пазител, както те я наричат, на чуждестранните докторанти, понеже тя помага на всички тях да преминават през бюрократични Сцили и Харибди, формулирани на нашия език); съпругата на колегата г-жа Маргарита Софиану.

Честитя на колегата Кукуларис и му пожелавам здраве, нови вдъхновени текстове за Платон и Аристотел, удовлетворение от работата и лично щастие! 

Tuesday, October 8, 2019

дисертации, конференции, избори


Тази снимка вече не е актуална, уви.
Няколко от големите иглолистни дървета в двора на Ректората, на входа на крилото към Философския факултет изсъхнаха през последните години... това може да се разглежда и като жива метафора.

Но сега да се опитам да бъда по-оптимистично настроена.


Първо, за предстоящите защити на дисертации.


На 11 октомври, петък, ще се проведат публичните защити на дисертациите:

– на Никифор Стефанов Аврамов на тема Дельозовият Лайбниц в контекста на музиката; от 14 часа в Зала 2; 

– и на Димитриос Кукуларис, от 17 часа в ауд. 63, на тема The Philosophy of Measure and the Mean in Plato and Aristotle (Философия на мярата и средината при Платон и Аристотел). Колегата е бил докторант в Докторската програма по Философия на английски език и дисертацията е написана на английски, но авторефератът, рецензиите и становищата са на български, както и защитата ще се проведе на български с лицензиран преводач, защото такъв е законовият регламент на ЗРАСРБ от периода преди промяната му миналата година.

В обявата за предстоящата защита на неговата дисертация има (сигурно неволно допусната) грешка: посочена е ауд. 36, а научното жури определи като място на провеждане ауд. 63. 

*** На 14 октомври, понеделник, от 13 часа ще се проведе публичната защита на дисертацията на Аврора Андреева, докторантка също в програмата по Философия на английски език. Също в ауд. 63. Темата на нейната дисертация е The Nonverbal Communication as a Philosophical Problem. The Language of Dance(Невербалната комуникация като философски проблем. Езикът на танца).

Авторефератите, рецензиите и становищата за дисертациите са публикувани на сайта на факултетa аhttps://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor

***
Следващата седмица в Ректората ще се проведат две конференции, които за съжаление ще се конкурират. И двете ще се случат на едно и също място, в два последователни дни, на 16 и 17 октомври.
Едната ще е на тема Философия и оценяване, а другата е посветена на 130-та годишнина от рождението на Лудвиг Витгенщайн.

***

А на 18 ноември ще се проведе Отчетно-изборното събрание на Философския факултет.
Тримата кандидати за декан вече са огласили своите програми и през тази седмица ще ги обсъждат с преподавателите от катедрите и специалностите на факултета.
На страницата на ФФ са публикувани трите номинации с мотивировка от издигналите ги катедри, автобиографиите и управленските приоритети на кандидатите: проф. Соня Карабельова, проф. Оля Харизанова и доц. д-р Георги Вълчев: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet

Така трябва да бъде: Философският факултет е най-големият в университета по броя на студентите, докторантите, преподавателите и служителите в него. 
По-голям е от някои столични и извънстолични университети.
Всичко, което се случва в него, трябва да е публично представено и достъпно, видимо и открито пред обществото.
  


Saturday, October 5, 2019

празник на астрономията































Ако трябва на малко дете да му се обясни кое от небесните светила в нашата Слънчева система колко е голямо, ето как го направиха днес колегите от катедрата по Астрономия във Физическия факултет. Меркурий/Хермес е като една малинка. Венера/Афродита е като малка слива. Земята/Гея е като едно малко чери-доматче. Марс/Арес е като едно зрънце грозде от сорта каберне. Юпитер/Зевс е като една голяма диня. Сатурн/Кронос е като голяма тиква. Уран, той си е Уран, е колкото кокосов орех. Нептун/Посейдон е колкото ябълка.
Пиша имената на планетите и на гръцки, защото когато астрономията, наричана по онова древно време астрология, знание за звездите, е достигнала до Европа и е преизмислена от гръцките философи, математици и астрономи, те са се наричали така. А модерните гърци и до ден-днешен пак така си ги наричат на новогръцки.

Стотици хора, десетки фотоси в изложбата Визуално пътешествие през чудесата на Вселената, дълга опашка за доближаване до телескопа, множество лекции и видеопрожекции за кратко запознанство с историята на астрономията като наука по света и у нас, за пионерите и съвременните учени, които я преподават в катедрата по Астрономия във Физическия факултет на нашия университет. Нагледни и разбираеми обяснения за заинтригуване на най-малките любознателни посетители.
Това видях днес следобед в обсерваторията на катедрата в Борисовата градина в световния ден на астрономията. 
Колегите са се постарали. Браво на тях!
Празникът продължава още два часа. Които отидат късно през оставащите два часа, няма да могат да видят фотосите от изложбата, но ще могат да гледат звездното небе през телескопа.

Thursday, October 3, 2019

две хубави новини


Вчерашният брой на Литературен вестник е с тема Латиноезичният Ренесанс.

Съставители на тематичния брой са Богдана Паскалева и Камелия Спасова.


Броят съдържа спомени и размисли за проф. Никола Георгиев - Бог да го прости
и да бъде вечна паметта му!

Проф. Миглена Николчина е написала на първата страница:
Той трябва да се чете. Да се чете в оня роден хоризонт, който той правеше с мисълта си световен, и в оня световен разговор, където бяха истинските му събеседници.

***

Тематичната част на "Ренесансово-епистоларния брой" ще зарадва читателите с нови преводи.

Едно от писмата на Данте Алигиери – в превод на Богдана Паскалева и редактирано от Невена Панова.

Послание на Франческо Петрарка до епископ Филип от Кавийон за краткостта на живота – в превод на Савина Петкова и редактирано от Йоана Сиракова.

Още едно от писмата на Петрарка до негови близки – в превод на Димитър Драгнев, редактиран от Богдана Паскалева.

Химн към Сатурн от Микеле Маруло Тарханиота и още Писма в стихове от Петрарка – в превод на Елия Маринова.

Браво на всички тях!

***
Втората новина:




Старогръцката литература...   – книгата-диалог-учебник на Николай Гочев е вече публикувана.
Подвързана и подшита, с твърди корици.
Може би още днес ще я има в книжарница №1 и в двора на Ректората,
където на една масичка се продават книги на издателството с голяма отстъпка
като инициатива Дни на академичната книга.