Google+ Followers

Monday, April 29, 2013

сладка моя пролетТака е известна тази мелодия - със заглавието "Сладка моя пролет".
Всъщност е погребален тренос, който се изпълнява вечерта на Разпети петък при Опело Христово.
Това е обработката на Вангелис.

Sunday, April 21, 2013

лекции за античната драма през следващата седмица


Д-р Невена Панова, която ръководи проекта Арион, проучващ рецепцията на античната драма, ни зарадва със следната покана за три много интересни лекции през следващата седмица:


Уважаеми колеги,

С най-голямо удоволствие Ви каня, ако имате възможност, да посетите лекциите на проф. Лорна Хардуик и проф. Оливър Таплин, гости в периода 22-25 април 2013 г. на Катедрата по класическа филология в рамките на изследователския проект Арион, посветен на проучването на рецепцията на античната драма. Темите на отделните лекции, както и точните дни и часове на провеждането им, можете да откриете в плаката, анонсиращ събитието.

Сърдечни поздрави,
Невена Панова

Wednesday, April 17, 2013

отново лекция за Цицерон
По повод на предстоящата лекция на колегата Димитър Драгнев за Цицерон
Управителният съвет на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование 
изпрати писмо-покана до колегите:

Здравейте,
Тази седмица семинарът "Интелектуалците през античността" отново ще е посветен на Цицерон. Колегата Димитър Драгнев от бакалавърската програма на специалност "Класическа филология" ще говори по темата 

"Цицерон в своята епоха и през вековете", 

в чиито рамки ще бъдат накратко представени някои текстове, които показват поведението на Цицерон като интелектуалец (и не само) и които илюстрират отношенията с близките му хора; след това ще бъде предложен преглед на значението на неговата фигура в различните епохи, като се наблегне на Ренесанса, включително относно рецепцията на понятията humanitas и cultura.
А в дискусията, надяваме се,  ще бъде обърнато внимание на въпроса с какво фигурата на Цицерон е актуална днес, тук и сега.

Заповядайте в петък, 19 април,  от 18 ч. в 185 аудитория!

Сърдечни поздрави,
УС на АРУКО

***

Както обикновено и аз се присъединявам към поканата на УС на АРУКО и също така с огромно заоволство съобщавам, че благодарение на операторското майсторство на колегата Боил Мусев от Магистърската програма по Антична култура и литература в Ютюб се създава специален тематичен канал на катедрата по Класическа филология, на който вече има споделени няколко аудиоклипа и видеоклипове.

Например, забележителната лекция на д-р Димитър Илиев за Цицерон като оратор с културен манифест е сложена там, разделена на три видеофайла и първият от тях е този: Tuesday, April 9, 2013

драматизация по "Апология на Сократ" от Платонтекстът е силно съкратен и леко донаписан в мини-диалога между Сократ и Мелет, но все пак клипчето има образователна стойност; 

Sunday, April 7, 2013

лекция на Андрей Фомин

Покана от проф. дфн Мирена Славова:

Уважаеми колеги,
Заповядайте на поредната сбирка на интердисциплинарния семинар Phrontisterium сlassicum, която ще се проведе на 8 април, понеделник, от 17 ч. в 176 ауд. 
На нея  нашият колега Андрей Фомин, специализант в Американския изследователски център - София, ще изнесе лекция на тема  
Prodigia, Signs, and Dreams in Historiography: The Example of Dio Cassius.
Заповядайте!

Мирена Славова

Friday, April 5, 2013

античният календар-компютър от АнтикитераВ Ютюб има още много филмчета с различна продължителност и на различни езици за този удивителен механизъм за измерване на движенията на небесните тела около Земята и особено за позиционирането на Слънцето и Луната.
Първият космически часовник-календар-компютър от епохата на Елинизма, намерен около скалистия бряг на Антикитера сред останките и безценните товари на потънал кораб и разгадан в направата си едва наскоро.

Tuesday, April 2, 2013

за Цицерон и културния му манифест

фотографията е направена от Николай Гочев на 25 май 2012 г.


Управителният съвет на
Асоциацията за развитие на университетското класическо образование отправя към всички интересуващи се колеги ето тази покана, към която се присъединявам и аз:

Отново сърдечно Ви каним на поредната сбирка от семинара 

Интелектуалците през античността. 

Този петък д-р Димитър Илиев от Катедрата по класическа филология ще представи темата "Цицерон - ораторът с културен манифест". 

На 5 април, от 18 ч., в 184 аудитория на Ректората, в Гълъбарника.

Прикачаме въвеждаща библиография на Цицероновите произведения, изготвена отново от колегата Димитър Илиев.


Хубава седмица и до петък,


Управителен съвет на АРУКО

Цицерон – избрана библиография

Библиографията включва основните леснодостъпни източници, основно български преводи, както и произведения, които ще бъдат специален фокус на лекцията, част от цикъла “Интелектуалците през античността”
Д-р Димитър Илиев


Марк Тулий Цицерон. Избрани речи. Прев. Вл. Атанасов, Н. Георгиева, Д. Бояджиев и др. С.: “Наука и изкуство”, 1983 

Марк Тулий Цицерон. Етически трактати. Прев. Ю. Филипова. С.: “Народна култура”, 1984 („Планета 3”, 2001).

Марк Тулий Цицерон. Избрани писма. Прев. Н. Георгиева. С.: Народна култура, 1983.

Марк Тулий Цицерон. За оратора. Прев. П. Стоянова. С.: УИ “Св. Климент Охридски”, 1992.

Марк Тулий Цицерон. За държавата. За законите. Прев. М. Костова. С.: “Софи-Р”, 1994.

Марк Тулий Цицерон. Избрани произведения. Прев. Р. Златанова, Д. Илиев, С.: УИ “Св. Климент Охридски”, 2008.

Цицерон в електронната библиотека Romulus Bulgaricus:

Цицерон в проекта “Персей”:

Цицерон в The Latin Library: http://www.thelatinlibrary.com/cic.html

***

На този блог стана дума за най-новото издание на Цицерон на български  - преводът на д-р Димитър Илиев на "Тускулански беседи" и на Рада Златарева на "За задълженията"  - на 7 декември миналата година ето тук: