Google+ Followers

Thursday, May 19, 2016

Παγκόσμιο Συνέδριο “Αριστοτέλης 2400 Χρόνια”http://aristotleworldcongress2016.web.auth.gr/sites/default/files/POSTER-ARISTOTLE2400YEARS.pdf

Световният конгрес, посветен на юбилея на Аристотел, който ще се проведе в Солун следващата седмица, вече има своята подробна програма.

Разбира се, негов домакин е Аристотеловият Университет в Солун, като основен организатор е Интердисциплинарният център за Аристотелови изследвания, а програмата включва над 240 доклада - както пленарни, така и много секционни в паралелни сесии.
Тепърва ми предстои да ги преброя точно и да направя свой график: кои от конкуриращите се доклади в паралелните протичания ще посетя.
Разбира се, надявам се да присъствам на почти всички пленарни доклади.

От пръв поглед се вижда доминирането на три предметни сфери или иначе казано на трите области на философията, които стават основни след смъртта на Аристотел в елинистическата философия: физика, логика и етика. Това е естествено, защото профилът на този специализиран център, който се занимава в Аристотеловия Университет с аристотелизма в наши дни, е с такава насоченост: философия на науката и на природата, философия на живото, философия на биологията и физиката като съвременни научни дисциплини, дължащи не малко от своите основни понятия и концепции на класическата гръцка наука.

От българската колегия забелязвам в програмата доклад единствено и само на доц. д-р Евгени Латинов от катедрата по Логика, етика и естетика във ФФ на тема Аристотеловата интерпретация на Зеноновите апории.
В последния момент аз също реших да участвам, макар и без доклад в основната програма, а като дискусант, тъй като деканският съвет на ФФ уважи молбата ми за подкрепа и ще ме подпомогне с 275 евро, колкото е таксата за правоучастие за участващите без доклад.

Таксата за правоучастие за представящите доклади, ако е платена в последния възможен срок, е 350 евро.

Всички разбират какво означава това.

През юли месец в Атинския Университет ще се проведе още един световен конгрес, посветен на юбилея и в него също ще участвам, като там ще имам доклад, включен в програмата.
Таксата за правоучастие за Атинския конгрес е 150 евро.

Това предопределя доста скромното и ограничено присъствие на българската колегия както на единия, така и на другия форум.

Ако желаете да подкрепите участието и на други наши университетски преподаватели в Атинския конгрес или да помогнете за провеждането на ноемврийската конференция в СУ, можете да направите дарение:
Получател: Сдружение АРУКО
Банкова сметка: BG55 BPBI 7942 1065 8317 01
Юробанк България АД
(ако е необходимо – Клон: ФЦ София окръг; адрес: София, ул Раковски 13)

При попълването на документа за дарението трябва да посочите за какво точно помагате: за участието и на други български колеги в Атинския конгрес или за ноемврийската конференция при нас.

Може да ни бъде оказана помощ и за още нещо: както по времето на Световния конгрес в Атина, така и при нас през ноември ще има изложба на книги от и за Аристотел. 
За купуването на всички преводни издания на Аристотел на български от книжарници и антиквари, и за най-важните книги на наши учени за него, са необходими най-малко 500 лева. След приключването на изложбата в Атинския университет на изданията на неговите текстове на всички световни езици, книгите ще останат в библиотеката на Философики схоли.

Управителният съвет на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование ще отчете всеки получен евроцент. Асоциацията провежда своето редовно годишно Общо събрание всяка година във втората половина на декември. Образцова е с прозрачността и отчетността на дейността си, която поради изключителния си академизъм и преднамерена дистанция от злобата на деня остава незабелязана от спонсори, донори и спомоществователи. 

И така, ако има желаещи, нека да помогнат за участието ни в Атинския конгрес и за организирането на ноемврийския форум в Софийския университет, който ще е национален, но вече няколко авторитетни учени-аристотелисти от международната колегия потвърдиха участието си с пленарни доклади в него.

А Солунският ще се проведе следващата седмица.
Надявам се, всичко да е наред и по време на събитието или малко след това ще представя в няколко поста със снимки аристотелистите, които ще имат пленарните доклади и други моменти от събитието.

Wednesday, May 18, 2016

програмата на курсовете


Ето какво предстои да се случи до края на учебната година в работата както на магистърския курс Аристотеловото разбиране за природата, така и в
докторантския курс Наследството на Аристотел.

Първото съобщение е за довечера: лекцията-дискусия от
докторантския курс, на която днес ще обсъдим книга Бета и Гама
на За душата, този късен следобед ще бъде от 17.30 до 19.30 часа
в конферентната зала Яйцето на партера на Четвърти блок. 


След това до края на семестъра магистърският курс ще се провежда
както обикновено във вторник от 11.15 до 12.45 в каб. 325, 
а всички
следващи лекции-дискусии на докторантския
 ще са винаги в конферентната зала Яйцето
на партера на блока винаги в сряда по същото време както днес:
от 17.30 до 19.30 часа.

В случай, че някой иска да види и чуе какво се обсъжда на единия или другия курс,
чувствайте се поканени.

В магистърския курс остават още само две срещи: на 31 май ще говорим
за Физика, а на 7 юни - за За възникването и загиването.

След днешната, в докторантския курс ще има още шест лекции-дискусии:
на 1-и, 8-и, 15-и, 22-и и 29-и юни, и на 6 юли.

Програмата на докторантския курс е:

 1 юни - Категории. Гост-лектор доц. д-р Тодор Полименов.

8 юни - Никомахова етика. С евентуални гости от нашия и други университети.

 15 юни - Политика и Атинската полития. Гост-лектор проф. Хари Паницидис.

8. 22 юни - За тълкуването и (съвсем бегъл обзор на Първа аналитика). Евентуален гост доц. д-р Полименов.

С встъпителен текст на докторанта Срацимир Баряков върху Поетика.

9. 29 юни -  Метафизика. С евентуални гости.

10. 6 юли - За небето или обзорен заключителен разговор за логоса като мисъл и слово според Аристотел,
и връщане към недообсъдени теми от Поетика, Реторика и логическите работи с много гости-дискусанти.

Също така, вчера стана дума в разговор с колегите от МП Философия за
специалния образователен канал, на който можете да намерите множество лекции и дискусии
за античността, включително и за антични философи и техни творби, 
разделени на малки клипчета. Тук:

Monday, May 16, 2016

представяне на "Евдемонии"

Днес, 16 май, от 18 часа в Зала 2 на Ректората


 ще бъде представена книгата 

Евдемонии 
на доц. д-р Христо Стоев,
който наскоро се присъедини към преподавателския състав на колегите
от катедра Философия във Философския факултет.

Христо Стоев е роден през 1973 г. в Бургас, завършил е философия, автор е на две книги върху философията на Кант. Доскоро преподаваше в Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски". 

На гърба на корицата той е написал:

Тази книга се е родила като фрагменти, но няма фрагментарен характер. Обединена е от общ дух на търсене на смисъл и четири женски имена, вплетени в обща игра. Тя не представлява чиста философия, нито литература par excellence, но търси общото им пространство, доколкото цени пълнокръвното единство на послание и стил. Всички теми в нея опират в крайна сметка до спецификата на човешкото присъствие в света. Ако перифразираме един философ на 20-ти век, човекът е същество, което превръща собственото си битие в проблем. Това самопроблематизиране се случва още на ниво поведение или жизнена нагласа, но тук то е предприето по пътя на философска рефлексия. 

И още:

Щастие от гръцки е eudaimonia. Eu-благо, daimonia-демоние.
Щастието, това е благодемоние. Демонът, това е вестител. Той скрива, чрез това, че открива. Няма универсални демони. Всеки демон има свое собствено лице. За него няма дума, но за него има име. Името не може да бъде повторено. Демоните не са подвластни на заклинания. Те се явяват само тук и сега. Изрязват процепи в хода на времето. Избират жеста, в който да се въплътят.

Авторът

Още много философско-литературни фрагменти можете да прочетете на блога на Христо Стоев, един наистина изискан и смислен философско-литературен виртуален оазис на красотата в словото и мисълта.

Книгата е публикувана от издателство "Ерго" в библиотека "+КонтраПункти-".

Заповядайте!


Sunday, May 1, 2016

поздрав за всички

                                                   мозайка от Неа Мони на остров Хиос

Христос възкръсна!
Здраве, щастие, мир и радост в душите на всички.
Светлината на чудото нека да ни огрява още дълго.