Google+ Followers

Monday, June 27, 2016

малко родителска хвалба

В края на юни всички се хвалят с успеха на децата и внуците си от приемните изпити и класиранията им в гимназии и университети.

Да се похваля и аз с двамата по-млади от нашето академично семейство: госпожица Леда Гочева завърши само с една петица трети курс на бакалавърската програма по Антропология в НБУ, а господин Теодор Гочев завърши с пълно отличие първи курс на Вокалния факултет на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Никога не сме ги карали да бъдат чак такива отличници, пък и ние с баща им не сме били чак толкова отлични, докато бяхме студенти.

Но макар че завърши с пълно отличие, Теодор отново е кандидатстудент, защото днес и в сряда е на приемни изпити в Теоретико-композиторския и диригентски факултет на НМА.


Thursday, June 23, 2016

вече е готовКраси вече е готов. Няколко месеца мисли, чете, писа, конспектира и вече има заглавия и резюме за ноемврийската конференция, посветена на юбилея на Аристотел. 

За всички останали, които искат да участват, но се колебаят за какво да говорят или са забравили докога беше срокът да се пише на организаторите и какви бяха секциите, ето я напомнящата покана:

Уважаеми колеги,

Напомняме, че екип от преподаватели от ФФ, ФКНФ и ФСлФ на Софийския университет организира конференция  Предизвикателството Аристотел, посветена на 2400-ната година от рождението на Философа. Тя e инициирана от Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО https://aaduce.wordpress.com/) и ще се състои на 28, 29 и 30 ноември  2016 г. в Ректората на Софийския Университет.
Секциите, около които тематично ще се съсредоточат обсъжданията ни, са:

1. Първата философия на Аристотел
2. Природата, космосът и живите същества
3. Диалектика и аналитика
4. Поетика и реторика
5. Етиката и политическите теории
6. За душата
7. Историческата съдба на аристотелизма

Работните езици на конференцията са български и английски.

Заявките със заглавията и резюмета на докладите трябва да бъдат изпратени
до 1 юли на адрес: aristotlesofia@gmail.com.

На същия адрес до 1 септември очакваме заглавията и резюметата на докладите на английски език. Моля, не забравяйте да напишете и името си на латиница по начина, по който предпочитате да бъде написано в програмата, тъй като вариантите за транслитериране от кирилица на латиница са много.
Първоначалната програма ще бъде готова на 15 октомври.

За всичко, свързано с конференцията, посещавайте специално създадения сайт за нея https://aristotlesofia.wordpress.com/

Приятна ваканция и отмора!
20 юни 2016 г.


Председател на организационния комитет:
проф. д-р Хараламби Панидицис, ръководител на Катедрата по История на философията във ФФ, преводач на Атинската полития и Физиогномика

Членове: доц. д-р Иван Колев, ръководител на Катедрата по Философия във ФФ; доц. д-р Димка Гочева; доц. д-р Тодор Полименов; гл. ас. д-р Камелия Спасова от ФСФ,; хон.ас. Зоя Христова-Димитрова от ИИОЗ; гл. ас. д-р Димитър Илиев oт Катедрата по Класическа филология; доц. д-р Герасим Петрински; г-жа Велислава Тодорова, докторантка във ФФ и г-жа Елена Чорбаджиева, докторантка във ФФ.

Tuesday, June 21, 2016

докторантският курс продължава


Семестърът свърши, европейското започна, но докторантският курс продължава.
Наследството на Аристотел, докторантският курс, в който се включиха колеги от ФФ, ФКНФ и ФСлФ, 
утре късно следобед в 17. 30 часа в новата конферентна зала на партера на Четвърти блок
ще продължи с дискусия върху Категории и За тълкуването на Аристотел.

Гост лектор-и-дискусант ще бъде доц. д-р Веселин Дафов от катедра Философия, който и в трите си книги (Категории и битие, изд. "Проектория", 2012; Мислещо и действителност, изд. "Проектория", 2012; Моменти онтология, изд. "Проектория", 2014 г.) предлага интерпретация на двата най-важни и най-коментирани текста на Аристотел, които без прекъсване са били четени през столетията и хилядолетията на европейската интелектуална история.

Ще бъде много, много интересно - logica vetus в светлината на най-новите онтологизации.Щеше да стане още по-оспорвано, ако в дискусията се беше включил и доц. д-р Тодор Полименов от катедрата по Логика, етика и естетика във ФФ, който в книгата си Субстанции, универсалии, пропозиции. Метафизика и философия на езика (изд. "Вулкан 4", С., 2013) предлага съвършено различен превод, прочит и разбиране на Аристотеловите категории, особено на най-първата и най-"говорената" от всички. За съжаление, доц. Полименов утре няма да може да участва в дискусията.В историята на аристотелизма и рецепцията му у нас вече са вписани тези две различни парадигми на осмисляния, както и на превод. Едната четем в пълния превод на доц. д-р Иван Христов на  шестте логически трактата на ОРГАНОН-а, двуезично издаден от "Захарий Стоянов" в два тома (през 2008 и 2009 г.) Щракнете тук, за да си припомните.
А също и тук.
Алтернативният превод беше започнат от Илия Панчовски и най-представителното от него е в посмъртно публикуваната му книга Хераклитови фрагменти. С., "ЛИК", 2000.

Той преведе смайващо глава 5 на Категории на Аристотел, но уви, не можа да продължи нататък.

***
И така, утре, 17.30, на партера на Четвърти блок в зала "Яйцето" ще бъде вълнуващо: заповядайте!

Friday, June 17, 2016

жители на Зарата


В понеделник тръгнах към Стара Загора.
В сряда се върнах в София.
Извадих си дрехите от сакчето на колелца.
Стаята се изпълни с мирис на липа.

Градът е кораб,
плаващ в океан
от липов аромат.

Monday, June 13, 2016

последният конгресен ден

            В последния ден на конгреса, в събота, 28 май, отново слушах доклади в секцията за Аристотеловата философия на живото. На снимката: проф. Давид Льофевр от университета в Клермон Феран представя голям доклад на тема Male, Female and Final Cause in Aristotle's Generation of Animals.

В същата секция д-р София Конел от Кеймбридж говори за Mothering and intelligence in Aristotle's biology and ethics.

Това се случваше в старата Аула, която се намира в сградата на Философския факултет. Огромни климатици бълваха хлад навсякъде, макар че все още не беше чак толкова горещо. В края на май можеше и без климатици.


В събота следобед хората намаляха.
На стенописа зад докладчиците - светецът-покровител и на града, и на университета в него. Солунският Аристотелов университет не е най-старият, но е най-големият в Гърция. Атинският е по-стар, но по-малък.


През всички дни на конгреса имаше изложба с книги от и за Аристотел на всякакви езици.

Изложбата изглеждаше по-скоро импровизирана, отколкото организирана, но все пак на нея се видяха стотици книги.


 Повечето от тези книги бяха подарък за ИЦАИ, но някои се продаваха.


Най-интересното, което видях: единствената засега книга на Аристотел, преведена на малтийски език, За поетическото изкуство. От колегата-преводач научих, че малтийският е семитски език, потомък на финикийския, но ползва латиница.Има езици по света, на които засега има преведена само по една книга от Аристотел и тези единствени преводи бяха включени в експозицията, а на български имаме доста повече от една преведена творба, но нито една от тях не беше показана на изложбата.


Поне за следващата изложба, която ще съпътства световния конгрес в Атинския университет през юли, трябва да се опитаме да включим и наши български издания.
Огромни субтропически растения в кампуса.


Но на Аристотел животът не му е стигнал да се занимае както трябва с дърветата, храстите, билките и тревите...


... и тези философски изследвания и обобщения за растителния свят са направени от Теофраст.Последната секция на конгреса: Мисленето според Аристотел. Проф. Мариан Весоли от Полша изнася доклад: Towards a recomstruction of Aristotle's lost diagrams of the syllogistic figures.Д-р Флорес Хорхе Алехандро от Колумбия с доклад на тема: Ēpagōgē legetai pollachōs: Aristotle's analogous concept of induction. Водещият проф. Пехливанидис от Гърция слуша, но и както всички останали водещи на конгреса - прекъсва говорещия, когато предвиденото време изтече. На семинари и конференции трябва да е така. Говорещите да говорят кратко, а водещите да спазват железен ред в програмата. Иначе сесиите няма да имат край.


       
Докладът на доц. д-р Евгени Латинов за анализа на Зеноновите парадокси във Физика предизвика голям интерес.


Макар че беше вече събота надвечер и много хора си бяха отишли, специално в тази секция беше пълно със слушатели.

        Не само слушаха много внимателно,...

... но и даже имаше правостоящи.


Докладът предизвика оживена дискусия и така завърши последната секция на конгреса. 


Но това не беше всичко, защото академичната част предвиждаше още един пленарен доклад. Последният беше на проф. Деметра Сфендони-Менцу, която е директор на Интердисциплинарния център за Аристотелови изследвания в Солунския Аристотелов университет.
Тя говори за Aristotle’s Dynamic Vision of Nature: The Case of “Prime Matter” (πρώτη ὕλη). A Neo-Aristotelian Perspective on Contemporary Physics.


След това оркестърът на Солунската национална младежка консерватория изнесе кратък концерт - филмова музика от най-известни италиански филмови композитори от ХХ век.
Конгресът завърши с рок-музика и почерпка на открито в кампуса на САУ.