Google+ Followers

Monday, October 6, 2008

лекция на Константин Янакиев пред хора на науката

от "Проектория" копирам тази покана, отправена към всички от Vesselin:

Доц. Янакиев предприе едно смело начинание: да изнесе открита лекция за студенти и преподаватели от Факултет по математика и информатика, Физически факултет, Биологически факултет, Химически факултет на тема : Как науката създава фактите си.
Четвъртък, 9 октомври, 18:15 часа, Химически факултет, 130 аудитория.
Вероятно тук има по-информирани от мен по това събитие. Но това, което исках тук да кажа е, че бих желал да подкрепя поне с присъствие доц. Янакиев, който е от малкото академични философи, които имат разбирането да се изправят пред "нефилософска" и "нехуманитаристка" аудитория и да приобщават нови парченца за философското от човешкото знание.

No comments: