Google+ Followers

Saturday, March 21, 2009

анахроничен сняг с приятни четива

В този анахроничен сняг навън искам да предложа на надникващите тук,
ако не им се излиза навън, докато се чудят пред компютрите какво хубаво да разгледат,
да обърнат внимание на блога на колегата Христо Стоев - доктор и преподавател по философия, отличен познавач на Кант, литератор.
Човек с талант за литература и изкуства.
Адресът на блога му е:
http://hammillbg.blogspot.com/
***
Също така, понеже тук поглеждат предимно колеги,
вижте новия брой на "Литературен вестник" с водещ броя Малина Томова.
В него има два текста на Ханс-Георг Гадамер, в превод на Теодора Карамелска.
"Антропологическите основи на човешката свобода" и "Задачата на философията".
Струва ми се, че излизат за първи път на български.

No comments: