Google+ Followers

Sunday, March 1, 2009

един параклис на открито на Витоша

Всеки може да се моли по всяко време и на всяко място.
Ето, и на Витоша има един такъв параклис - сиреч място за молитва.
Просто една скала, до която да спреш - ако искаш да се помолиш.

No comments: