Google+ Followers

Thursday, November 6, 2008

премиера и интервю

Вчера,освен че светът празнуваше предишния голям ден за демокрацията в Съединените щати, имаше и още хубави събития.
В претъпканата със студенти, преподаватели и издатели Зала 1 на СУ "Св. Климент Охридски" в 17 часа започна тържествено представяне на юбилеен луксозен том със слова и служби на патрона на Университета - свети Климент.
Изданието е тежко, полиграфски много впечатляващо и много лъскаво.
Съставено е от Анна-Мария Тотоманова, Петко Петков и Искра Христова-Шомова.
Похвалните слова на свети Климент са почти изцяло дадени в превода на архимандрит Атанасий Бончев - от дясната страна на книгата, а от лявата е старобългарският текст в т.нар. "нормализиран вид" от доста по-късни(от оригиналните)преписи.
Службите са в превод както на тримата съставители, така и на Иван Добрев, Аделина Ангушева, Маргарет Димитрова и други. Специално имената на преводачите на службите не ги забелязах нито в едното, нито в другото издателско каре, но това може да се дължи на бързото ми прелистване.
Изданието е отворено от богата студия, написана от проф. Искра Христова-Шомова (чиято научна работа в Университета преди години започва с дисертация и компютърна обработка на слова(та) на свети Климент), но и с много коментари и бележки към текстовете под редакцията на Петко Петков.
Огромен брой илюстрации и копия на икони украсяват това полезно и празнично книжно тяло, като художественото оформление на цялото е дело на художника Георги Върлинков, а на корицата - на Владимир Шомов.
Разбира се, това юбилейно издание е дело на Университетското издателство.
На представянето се изказаха много хора от ректората, издателството, от различни научни институции, а разбира се и самите съставители и художникът Георги Върлинков.
Беше, обаче, ужасно задушно, защото нямаше отворен нито един прозорец, а и климатикът не беше пуснат.
*
Хвала на съставителите и преводачите, издали това прекрасно юбилейно издание в навечерието на юбилея!

***

Също така вчера на сайта на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО) се появи и част от едно голямо интервю с проф. Василка Тъпкова-Заимова,взето от Зоя Христова, за класическото образование, ученическите и студентските години на проф.Заимова и за традициите на преподаването и класическите и византинистичните изследвания у нас.

No comments: