Google+ Followers

Tuesday, February 16, 2010

за дисертацията на Йордан Банев

Днес повече от успешно - с резултат 15 на 0 - Йордан Банев защити своята дисертация на тема

МУЗИКАЛНОТО МИСЛЕНЕ НА АНТИЧНОСТТА И ПАТРИСТИКАТА

Той беше докторант на проф. д-р Иля Йончев (автор на оригиналното изследване по философия на музиката "Музикалният смисъл", С., РИВА,2007)
в катедра Музикално-теоретични дисциплини на
Теоретико-композиторския и диригентски факултет на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

Рецензенти на дисертацията бяха проф. д-р Веса Харалампиева и ст.н.с. д.изк.н. Кристина Япова.
Изказаха се членове на СНС и някои гости.

Защитата на дисертацията премина в академична обстановка.

Даже много академична.
Била съм на много защити на дисертации - и в съветите по литературознание, и по езикознание, и по медицина, и във философския СНС.

Такава прецизност на концептуализирането, такава понятийна изчистеност, такава рефлексия върху мисленето на музикалния смисъл и на музикалното мислене... И в представянето на научния ръководител, и в експозето на докторанта, и в рецензиите на двете колеги-рецензенти.

***

Надявам се тази дисертация да излезе и като книга, защото в нея има не само много сведения за музикалната теория и философия на музиката през античността и при Отците на църквата.
Това е текст от голямо значение не само за музикологията и философията на музиката.

Това е текст, осмислящ музикалното мислене, а оттам и самото мислене.

***
Йордан Банев е един от четиримата братя Баневи - синовете на незабравимия Красимир Банев, който преподаваше как да се преподават класически езици в катедрата по Класическа филология.

И четиримата братя Баневи завършиха класическата гимназия.
Момчил Банев после завърши и съответната филология, и сега преподава съответните езици на студенти по археология в нашия университет.
Генчо Банев завърши история в Атинския университет, заживя със семейството си там и се занимава с различни неща, най-важни от които са издаванията на речници - българо-гръцки и гръцко-български.

А братята-близнаци Кръстю и Йордан впечатляват с работата си на духовната нива и академичното поприще.

Кръстю Банев завърши нашия университет като бакалавър по геология, но след това намери своето призвание в теологията. Замина за Кембридж, където първо стана магистър, а после защити дисертация по богословие и философия на патристиката при проф.Калистос Уеър, а след това стана преподавател в университета на Дърам.

След толкова много не само теоретична, но и практическа работа с музиката на античността и Византия, която включваше и двегодишна специализация в Гърция и едногодишна специализация във Вселенската патриаршия, свирене на инструментите на питагорейците и изучаване на източното пение от ІV век, днес колегата и приятел Йордан Банев най-после защити своята концептуална философско-музиколожка работа.

Честито!

No comments: