Google+ Followers

Monday, February 23, 2009

за "Метафизика" на Теофраст

Спецкурсът върху "Метафизика" на Теофраст, който през втория семестър на тази учебна година ще проведем заедно с колегата Владимир Маринов, ще започне на 6 март,петък,от 17.15 часа в аудитория 63а на Ректората.
Текстът е преведен на български от Зоя Христова-Димитрова и може да бъде прочетен на страницата на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование, в линка Библиотека, а после - преводи.

No comments: