Google+ Followers

Tuesday, February 17, 2009

конференция на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование

ПРОГРАМА
Научна конференция „Религия и контекст”
27 февруари 2009 г.,
Софийски университет, Ректорат, зала 2

10:00: Откриване на конференцията

Древност и средновековие

10:15-10:40: „За реалното и иреалното в създаването на будисткия канон" – проф. Александър Федотов

10:40-11:05: „Теократичната държава: Йосиф Флавий за Мойсеевото законодателство" – доц. Николай Гочев

11:05-11:30: „Законът за съботата в юдейската религия и история през първото хилядолетие пр. Хр." – д-р Чавдар Хаджиев

11:30-11:55: „Разрушаването на Втория храм и Талмудическата епоха" – проф. Мони Алмалех

11:55-12:20: „Антропологични бележки върху западната християнска мистика" –
д-р Петър Рогалски

12:20-12:45: Дискусия

Обедна почивка

Модерност

13.45-14.10 „Патриарх Кирил за протестантството и вестник „Зорница" – доц. Росица Ангелова

14:10-14:35: „Екзегетическата траектория като възможност за религиозно философска контекстуализация" – д-р Вениамин Пеев

14:35-15:00: „Евангелието и републиката: политическият синтез на американската революция" – Елка Златева

15:00-15.25: „Християнската простителност в културния контекст" – Атанас Атанасов

15:25-15.50: „Образователните институции на българската протестантска общност в контекста на модерната епоха" – Момчил Петров

15.50-16.30: Дискусия

No comments: