Google+ Followers

Friday, February 13, 2009

декларация на колеги от ВТУ срещу решение на Академичния съвет

ДЕКЛАРАЦИЯ

На свое заседание, проведено на 26. 01. 2009 г., Академическият съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” е взел решение за удостояване на премиера на Руската федерация г-н Владимир Путин с почетното звание „доктор хонорис кауза” на нашия Университет.

Ние заявяваме, че това решение не е съобразено с мнението на цялата академична общност, и категорично се разграничаваме от него, защото:

1. Тази кандидатура противоречи на чл. 80, ал. 8 от Правилника за устройството, дейността, управлението и финансирането на ВТУ: „званието Доктор хонорис кауза се присъжда за изключителни постижения в хуманитарните, природо-математическите науки и изкуствата”.

2. Кандидатурата не е обсъждана от академичната общност. Въпреки че не противоречи на регламентираната процедура за номиниране, смятаме, че академичният плурализъм изисква спазването на демократичната традиция, предполагаща номинация от страна на катедра, обсъждане и съгласуване в съответния Факултетски съвет и едва след това решение на Академическия съвет.

3. Погазена е академичната автономия – решението е взето под външен натиск от страна на „Българо-руски юридически клуб”, организация без каквато и да е академична легитимация.

4. Мотивът за връзката на Владимир Путин с Търновската конституция е чисто политически. В такъв случай е редно фигурите от неговия ранг – президентът и министър-председателят – да вземат съответно политическо решение и да го наградят. С настоящата декларация ние не търсим конфронтация и разделение на академичната общност. Загрижени за съдбата на нашата Алма Матер, за нашето университетско настояще и бъдеще, за нашата роля като изследователска и научнообразователна институция, призоваваме АС да преразгледа и отмени това решение.


3.ІІ.2009 г., В. Търново

Проф. Константин Денев,
Доц. д-р Димитър Димитров,
Доц. д-р Иван Лазаров,
Доц. д-р Мария Илиева,
Доц. д-р Кирил Кабакчиев,
Гл. ас. д-р Димитър Михайлов,
Доц. д-р Пламен Павлов,
Доц. д-р Светлозар Влайков,
Доц. д-р Иван Станков,
Доц. д-р Атанас Дерменджиев,
Доц. д-р Милко Палангурски

No comments: