Wednesday, June 6, 2018

сградата е историческа


Това е сградата на ул. "Московска" № 13, в която се помещават: в единия вход - Кирило-Методиевският научен център и Институтът по балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол", а в другия - Институтът за изучаване на обществата и знанието (ИИОЗ, преди Институт по философски науки) и Институтът по социология. 


Утре, 7 юни, четвъртък, от 18.30 ч. в салона на Кирило-Методиевския научен център

 на ул. „Московска“ 13

 ще бъде представена книгата 

Херметически корпус 

в превод от старогръцки на Николай Гочев. 


Преводът на текстовете в корпуса е снабден с много подробни ерудитски коментари, предговор и библиография.

За изданието ще говорят преводачът, египтологът доц. Теодор Леков (НБУ), изследователката на Ренесанса д-р Богдана Паскалева (ФСФ на СУ) и преподавателят по антична философия, класически езици и култура д-р Владимир Маринов (НБУ).

 Водещ ще е д-р Е. Зашев, редактор на Библиотека „Легенда“.***


Относно премиерата утре: няколко колеги вече ме питаха къде се намира тази сграда, в която е Кирило-Методиевският научен център при БАН. 
Намира се в абсолютния център, зад царския дворец, който сега е Национална художествена галерия, на ул. "Московска".

Тази сграда е красива и историческа. Построена е през 1880-1885 г. и е първото училище в София.
Както пише в един справочник:

Архитектурата е решена в стил неокласицизъм с плоскостна дълга фасада и три слабо издадени ризалита, два от които подчертават входовете. Сградата е пример за най-ранното ни училищно строителство и е свързана с историята на учебното дело.


Цитирам издание на Комитет за изкуство и култура, Национален институт за паметниците на културата и Софийски  градски народен съвет
ПРЕДЛОЖЕНИЕ за обявяване на архитектурните паметници на културата от периода 1878-1944 г. в София. Ръководител арх. Стефан Матеев. С., 1977, с. 108-109.

За съжаление, не мога засега да разбера кой е архитектът, проектирал тази сграда.

Тя е историческа, не само защото е първата училищна сграда в следосвобожденска София, а и защото, след разтурването на Института по философия в средата на 80-те години на миналия век заради започналите дисидентско-перестроечни брожения в него, и след разрушаването на сградата на Столичната библиотека в градината пред Народния театър, в мазето на тази сграда се провеждаха заседанията на Специализирания научен съвет по Философия.

Дълго време защитите на дисертациите по философия се провеждаха, включително и по време на моето следване, в голямата зала на Столичната библиотека, която се намираше в центъра на града до театъра "Иван Вазов" и на чието място сега има луксозен хотел. Когато започна епохата на гласността и преустройството, тези толкова публични и видими събирания на множество хора, каквито бяха някои от защитите на дисертациите, провеждани в красивата и просторна зала, явно вещаеха някакви заплахи за тогавашните властници. Спомням си колко многолюдна публика имаше на защитите на кандидатските, както се казваше тогава, на аспирантите Калин Янакиев, на Емилия Минева, на Деян Кюранов, и на докторската дисертация на доц. Александър Андонов. 
Може би от есента на 1986 г. философите бяха натикани да защитават изследванията си в мазето на ул. "Московска" № 13, където имаше шест пъти по-малко места...

Но политическите инженери от тоталитарното време се оказаха прозорливи. Точно в това мазе на 7 декември 1989 г. и именно след една защита на дисертация философът-дисидент Желю Желев основава със свои съмишленици СДС - първоначално като федерация на някогашни партии,  съществували преди приемането на Димитровската конституция през 1947 г. и стремящи се към ново учредяване.

Днес както СДС, така и нейните сестрински и дъщерни партии са извънпарламентарни бутикови политически формации, с изключение на най-малката дъщеря, която порасна колосално и смаза всички, понеже - уж - се бори за европейското развитие на страната ни.

А историческата сграда продължава да е дом на няколко научни института от БАН и утре вечер там ще се говори за философско-религиозни схващания, преминали през векове и хилядолетия в историята на идеите, но предизвикващи любопитство и интерес и днес.

Който дойде на представянето, ще види колко е красив и интериорът на сградата.


No comments: