Tuesday, June 19, 2018

видеозапис от премиерата
Част 1: Откриване на премиерата от д-р Вяра Калфина, преподавателка по антична култура, митология и класически езици във ФФ и ФКНФ, и изказване на доц. д-р Огнян Касабов, преподавател по естетика във ФФ.
Част 2: Изказване на д-р Владимир Маринов, преподавател по антична философия и класически езици в НБУ, преводач на Порфирий, Михаил Псел, Захария от Газа и Аристотел.
Част 3: Изказване на доц. д-р Веселин Дафов, преподавател по онтология във ФФ.Част 4: Изказване на доц. д-р Димка Гичева-Гочева, съставител на сборника заедно с доц. д-р Иван Колев и проф. д-р Хараламби Паницидис.Част 5: Изказване на д-р Силвия Кръстева, преподавател по логика и философска логика в ЮЗУ "Неофит Рилски" и съобщение за следващата конференция, организирана от нашата Асоциация. Вижте плаката и поканата по-долу:

aruko (3)
Уважаеми колеги,
Асоциацията за развитие на университетското класическо образование
Ви кани да вземете участие в традиционните годишни
Четения на АРУКО
на  14 и 15 декември 2018 г., които ще бъдат на тема:
Мислене и действане:
всичко е станало така, както би трябвало да стане
Платон, Критон, 44c
Четенията ще бъдат по повод: 130 години от създаването на Софийския университет и 130-годишнината от публикувания през 1888 г. първи новобългарски превод на Платоновия диалог Критон, дело на И. Държилов.
Докладите и научните съобщения могат да се разполагат в следните тематични области:
  1. Античната философия (от всички периоди и всички традиции).
  2. Рецепцията на античното мислене у нас: преводите на антични философски съчинения; традиции в преподаването на античната философска мисъл; интерпретации и дисертации по проблеми на античната философия;
  3. Заниманията с антична литература, история и философия като основа на философско-методологическите схващания за висшето образование на български интелектуалци и образователни дейци.
Заявка за участие, включваща заглавие и резюме на доклада, изпращайте до
31 октомври 2018 г. на адрес: aduceorg@gmail.com
Организационен екип:
доц. д-р Невена Панова, ФКНФ, председател на УС на АРУКО; доц. д-р Димка Гичева-Гочева, ФФ; доц. д-р Диана Атанасова, ФСлФ; гл. ас. д-р Камелия Спасова, ФСлФ
(… и нека направим така, щом богът ни води натам.
Критон 54 d: καὶ πράττωμεν ταύτῃ, ἐπειδὴ ταύτῃ ὁ θεὸς ὑφηγεῖται)

*********************************************************************************
Последно, но не и по важност: специални благодарности на колегата Александра Димитрова за записването на представянето на сборника и на доц. д-р Невена Панова за организирането на събитието с подкрепата на УС на АРУКО.

No comments: