Google+ Followers

Wednesday, April 9, 2014

две финализирани дисертацииМиналата седмица, в понеделник, 31 март, нашият колега и приятел Владимир Маринов най-после защити в Новия Български университет, в департамента по Философия и социология, своята отдавна написана дисертация на тема
Учението на Порфирий за самопознанието в традицията на античния неоплатонизъм.
Работата му върху сложната мисловност на този философ, който е едновременно един от последните големи на античността и същевременно е темелиодес-основополагащ за логиката и мисленето на средновековието, започна още през учебната 1997/1998 в НГДЕК.
После Мисли върху умопостижимото, преведени от него като дипломна работа в профил Философия, заедно с Пещерата на нимфите, Писмо до Марцела и Животът на Плотин бяха публикувани от изд. "Библиотека 48", С., 2000.
В издание, чиято корица виждате по-горе.
За това издание Бойко Пенчев беше написал във витрината на "Литературен вестник": корицата е като на детска книжка, но това подвежда. Вътре в книжното тяло има отлично преведени и коментирани текстове, с обширен академичен предговор - забележително постижение на младия колега, който го публикува още докато беше студент по философия, през 2000 г..
През годините работата на Владимир Маринов даде много плодове: бакалавърска дипломна работа отново върху Порфириевите коментари на късните Платонови диалози; статии, студии, преводи, редакции, участия в международни семинари и конференции.
Три страници списък на публикациите му само до този момент.
За един първоначален, почти завършен и много голям вариант на дисертацията му стана дума и на този блог преди време http://dimkasdiary.blogspot.com/2012/06/blog-post.html.

В новата дисертационна процедура той участва с подкрепата и научното ръководство на проф. Лидия Денкова, а рецензенти бяха двама от най-известните познавачи на късноантичната история, култура, наука и философия не само у нас, но и по света: доц. д-р Димитър Димитров от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" и доц. д-р Светла Славева-Грифин от Щатския университет на Флорида.
Авторефератът, рецензиите и становищата за дисертацията  на Владимир Маринов са публикувани в съответствие със Закона за развитие на академичния състав на страницата на НБУ:
http://www.nbu.bg/index.php?l=702

***
А утре, 10 април, от 17 часа, в Зала 1 на Ректората ще се проведе публичната защита на дисертацията на Вероника Келбечева на тема Римският сакрален календар и религиозните реформи на Август, върху която тя работи в катедрата по Теория и история на културата във Философски факултет, специалност Културология, с научен ръководител проф. Владимир Градев.
Госпожа Вероника Келбечева завърши философия и изключителният й интерес към философията и културата на античността след това я отведе в Магистърската програма по Антична култура и литература, специалност Класическа филология във ФКНФ, в която тя се дипломира с много сериозна теза за щастието според Никомахова етика на Аристотел.
Авторефератът, рецензиите и становищата на нейната дисертация са тук:
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/predstoyaschi_zaschiti/veronika_evstatieva_kelbecheva_filosofski_fakultet

Да честитим на колегата Маринов за дългоочаквания финал на дългата дисертационна процедура и да пожелаем на колегата Келбечева заслужен успех утре!

Колко е хубаво, когато наши колеги получават признание и насърчение за своя посветен, многогодишен труд и вдъхновена работа за осмислянето на античността.No comments: