Google+ Followers

Friday, March 28, 2014

за новата книга на Пламен Антов

Новата книга
Граници на забавяне
от Пламен Антов
ще бъде представена от издателството Жанет 45 в НБКМ "Св. св. Кирил и Методий" на
31 март, понеделник, от 17 часа, като за нея
ще говорят Бойко Пенчев и Борис Минков.

В поканата от автора и издателството за премиерата на книгата се казва:

Книгата само на пръв поглед изглежда да е просто сборник с разкази. Всъщност отделните творби в нея са свързани с множество видими и невидими нишки, които ги подреждат в цялостен, мрежовидно разгръщащ се сюжет. Нишки, чието разплитане превръща внимателния читател в активен съучастник, въвлича го в литературни игри, които приличат на ребуси: нищо не е (само) такова, каквото изглежда; няма реалност, а игра на реалности, симулация, заместване…
Книгата подрежда няколко истории, които демонстративно се съпротивляват на лекото писане и лекото четене, при все че нерядко ползват тъкмо хватките на популярната литература: любов и прелъстяване (в режима на модела “курортна история”), несъстояла се и измисляна любов, инцестна любов, убийство от любов… Ала най-важното тук се намира винаги една крачка по-нататък. Не фабулата, не онова, което се е  случило, не “животът”, а технологията на езиците, които го разказват и в крайна сметка заместват. 

И не на последно място – удоволствието от стила, разбира се.
Сред различните модели, които се разпознават по страниците и между тях, е и моделът “упражнения по стил”. Читателят ще разпознае ред велики сенки на автори и творби, на почерци и стилистики, които книгата се забавлява да цитира, следва, разклонява, преобръща.

No comments: