Google+ Followers

Wednesday, April 16, 2014

за книгата на Камелия Спасова

 Днес Софийският литературоведски семинар и Културният център на СУ
организират дискусия на тема: 
Едип или Сократ:
литературните примери у философите
разговор върху книгата на 
Камелия Спасова 
Събитие и пример у Платон и Аристотел16 април 2014 г., 19.00 часа
Театрална зала, СУ, Ректорат
С участието на:
Миглена Николчина, Иван Добчев,
Виолета Дечева, Невена Панова,
Васил Видински

                                  В поканата за събитието някой от организаторите е написал още:

Разговорът е фокусиран около питането: защо философите обичат да си служат с примери, които да илюстрират сложни идеи, тези, концепции или заплетени метафизични въпроси. Не е ли работата с Едиповците, Сократовците и Антигоните подвеждаща и опасна за теоретичните парадигми, които често биват атакувани и подривани от следходниците през използваните в тях литературни примери. „Събитие и пример у Платон и Аристотел“ отказва да даде окончателен отговор. За начало книгата предлага да гледаме в две посоки, като се спира на изходна културна дихотомия, проектирана върху фигурите на Аристотел и Платон.
Аристотел и Платон са посочени като оглавяващи две несводими парадигми, както в начина на опримеряване, така и в метода и потенциала си за философско конципиране. Аристотел това е принципът на инструменталността, Платонвстрастяването на философския ерос. Аристотеловият модус е координиран от логическите форми и техниките на аргументация, той е „порядъкът“. Платоновият модус разпръсква амбивалентни доводи-следи, той е „трансгресията“.

Как се изработва образцовата творба? Защо Аристотел посочва като най-прекрасна трагедия точно „Едип цар“, как Платон изработва примерa Сократ? Избирайте Едип или Сократ и се гответе за агон!
***

Несъмнено ще бъде много интересно!

No comments: