Google+ Followers

Thursday, June 6, 2013

заключителна дискусия за интелектуалците през античността
Управителният съвет на 
Асоциацията за развитие на университетското класическо образование кани всички любопитни:

Последната сбирка на семинара "Интелектуалците през античността" ще се състои този петък, на 7 юни, от 18 ч, този път в Заседателна зала 2 на Ректората (на първия етаж, срещу Деканата на ФКНФ). Очакваме в тази сбирка да се включат всички лектори през семестъра (Димка Гочева, Невена Панова, Виолета Герджикова, Камелия Спасова, Зоя Христова-Димитрова, Димитър Илиев, Димитър Драгнев, Вяра Калфина), които съвсем накратко ще представят своите теми, но и своите дефиниции за античен интелектуалец и за интелектуалец изобщо, водещ: Николай Гочев. Надяваме се също дискусията, особено що се отнася до търсенето на определението за "интелектуалец", да бъде дори по-активна от обикновено.

Очакваме Ви в петък,
поздрави,
УС на АРУКО

No comments: