Google+ Followers

Tuesday, June 4, 2013

образователният канал нараства



Както е ставало дума и преди на този блог, в YouTube се създава образователен канал, наречен "Класическа филология" http://www.youtube.com/channel/UC5LiGCpOCoJyhHt3Pb5F9Dg?feature=csp-in-feed с аудио- и видеофайлове от части от лекции и дискусии по различни преподавания и дисциплини, свързани с античността и знанието за нея.

Инициативата е на студента от магистърската програма по Антична култура и литература Боил Мусев, който е и хоноруван преподавател от Факултета по математика и информатика, (като и камерата, и операторската работа е негова,) и на доц. д-р Николай Гочев.
На образователния канал "Класическа филология" могат да бъдат гледани или само слушани вече почти 60 тематични отрязъка от лекции, представяни преди всичко в тази магистърска програма, но и в други дисциплини от бакалавърската програма по класическа филология, както и от други специализирани курсове, от други специалности и факултети, но все за античността.
Има и видеозаписи от конферентни доклади. С една фраза: "класическото образование в неговия университетски контекст тук-и-сега".
Най-хубавото във всички тези откъси е тяхната реалистичност и непрестореност. Лекциите и изложенията-монолози на всички тези преподаватели са точно такива, каквито са и на записите. В действителност те не са по-лоши. Даже в много случаи са и много по-добри, защото все пак повечето хора се смущават от записването, а иначе говорят много по-вдъхновено и по-уверено.
Наскоро на този канал се появиха и части от лекции от избираемия курс Аристотеловото разбиране за природата, който се случва в Магистърската програма по философия за неспециалисти. Ето по-горе един такъв откъс.

No comments: