Google+ Followers

Thursday, June 27, 2013

докторантска конференция по реторика


Катедра „Реторика”, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски
организира  на 28 юни 2013 година в блок 4, етаж 1, зала 130

ПЪРВА ДОКТОРАНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ТРАДИЦИИ И НОВОСТИ В РЕТОРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

Докторантската конференция е организирана в две секции и дискусионна част.

Участниците според регламента имат възможност в рамките на 10 минути да представят /презентират докладите и след всяка презентация в рамките на 5 минути към тях се задават въпроси, правят се коментари, изказват се мнения.

След двете секции на докторантката конференция се предвижда 30 минутна дискусия по темите, свързани с реториката и реторичните изследвания.


Дневен ред на конференцията:

10:00 – регистрация на участниците.
10:05- 10:15 – откриване на докторантската конференция от проф. дфн Величко Руменчев – ръководител на катедра Реторика и проекта


Първа сесия – Реториката в политиката, дипломацията, преговорите и комуникация-10:15:11:30


1.Георги Налбантов – “Упорството на Лула да управлява” – 10:15 – 10:30
2.д-р Нели Стефанова – „Реторически аспекти на културната дипломация – 10:30 – 10:45
3.Десислава Иванова – „"Формиране на първото впечатление и ролята му в процеса на преговори" 10:45 – 11:00
4.д-р Донка Петрова – „Негативните стереотипи и предразсъдъците като бариери пред ефективната комуникация“ – 11:00 – 11:15

11:15 – 11:30 – кафе пауза


Втора секция – Реториката в гражданското общество и бизнеса
11:30 – 13:00 часа

5.Ивайло Карагеоргиев – „Невербално поведение на водещи политици в България
 от периода на прехода“ – 11:30 – 11:45
6.Анна Иванова – „Реторически анализ на посланията по време на предизборната кампания за национален парламент през април-май 2013 година“ – 11:45 – 12:00
7.Иглика Касабова „Ораторството на гражданите по време на протестите в България през 2013 г. (визуални и вербални проекции)” – 12:00 – 12:15
8.Ростислав Давидов –  Виртуалната реторика на неправителствените организации по време на протестите през 2013 година“ – 12:15 – 12:30
9.д-р Таня Колева „Традиционни и нови практики в директната и индиректна бизнес комуникация - реторически анализ“ – 12:45 – 13:00
10.Метин Ибрямов – "Ролята на аргумента "ad hominem" в съдебната реторика"13:00 – 13:15
11.д-р Вяра ГеноваИзследователски методи в комплексното поле на джендър политическата и парламентарната реторика – 13:15 – 13:30
12.Виолета Ашикова- Преднамерени грешки в доказателството като способ за аргументация в листовките  и брошурите на партии и коалиции – парламентарни избори – май 2013 г. – 13.30-13.45
13:45 – 14:30 – кафе пауза
Дискусия
13:30 – 14:00


No comments: