Google+ Followers

Friday, July 31, 2009

за книгата на Светла Славева-Грифин "Плотин за числото"

Както обещах преди няколко поста, пускам блога в отпуск.
За съжаление, до истинската ми почивка има още три седмици, но пък блогът ми има нужда от почивка.

Само че остава още едно обещано представяне.

На книгата на Светла Славева-Грифин Плотин за числото.

Svetla Slaveva-Griffin. Plotinus on Number.
Oxford University Press, 2009.
ISBN 978-0-19-537719-4.Светла Славева-Грифин е завършила петия випуск на НГДЕК, а после - класическа филология в СУ "Свети Климент Охридски".

Интересът към античната философия и по-специално към неоплатоническата философия се ражда още по времето, когато е студентка и когато подготвя дипломната си работа с научен ръководител ст.н.с. Атанас Орачев от Института по тракология в БАН.

След това спечелва докторантска стипендия в университета на Айова и работи там под ръководството на Джон Финамор.

А след това става преподавател по класически езици и антична философия в университета на Флорида.

Книгата на Светла Славева-Грифин е първата книга на български изследовател на античната философия (макар и вече щатски гражданин), която излиза в Оксфордското университетско издателство.

Написана е академично, но и четивно и увлекателно. Перфектност на класически филолог, прозрения на философ и изказ на човек, владеещ словото и неговите основни индоевропейски езици - това е книгата Плотин за числото.

Основните проблемни кръгове в книгата са:

Платоновата космология в Плотиновите термини

Множествеността като число

Числото на безкрая

Числото и същността (или субстанцията)

Числото и вселената

Единството на мисълта и писането

В заключението се прави защита на Платон.

Всички основни цитати в бележките са дадени на гръцки без превод и както си му е редът за такова издание в най-тежко академично издателство, освен бележки под линия колкото текста, има и списък на съкращенията, солидна библиография, индекс на имената и проблемите (това, което в нашия жаргон е "предметен показалец" на "предметите"), индекс на цитираните места.
Както се вижда и от снимката по-горе, в книгата има и няколко много полезни за читателя графики, направени от математика-художник Николай Балов.

Графиката на страницата вляво (с.128 в книгата) е геометрично представяне на битието като център и единяващо число, на нуса като число, движещо самото себе си около центъра си и на душата, като танц около нуса (интелекта) според Енеади, книга VІ, глава 6.
А графиката на страницата вдясно е геометрично представяне на центробежното и центростремителното движение на множествеността според Плотин.

Както е отбелязала в самото начало на книгата си тя, тази книга е нейната победа над болестта. Вдъхновението от античната мисъл й е помогнало да пребори левкемия.

Книгата е посветена на нейния съпруг Доналд Грифин заради неговия неуморим оптимизъм.

Да ни е жива и здрава Светла, и да пише и публикува все такива хубави книги за късноантичната философия и късноантичната медицина, с която се занимава напоследък.

1 comment:

skitnik said...

Та като се зачетох в този пост и си спомних за дванадесетте тезиса на Лосев. И като се сетих за това, се сетих още, че е добре, нахлувайки някъде непоканен, да направиш малък подарък. Това от мен за четящите:

http://www.koob.ru/losev/

Все още безплатно и достъпно.
Как да не обичам тази широка руска душа?