Google+ Followers

Monday, June 27, 2016

малко родителска хвалба

В края на юни всички се хвалят с успеха на децата и внуците си от приемните изпити и класиранията им в гимназии и университети.

Да се похваля и аз с двамата по-млади от нашето академично семейство: госпожица Леда Гочева завърши само с една петица трети курс на бакалавърската програма по Антропология в НБУ, а господин Теодор Гочев завърши с пълно отличие първи курс на Вокалния факултет на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Никога не сме ги карали да бъдат чак такива отличници, пък и ние с баща им не сме били чак толкова отлични, докато бяхме студенти.

Но макар че завърши с пълно отличие, Теодор отново е кандидатстудент, защото днес и в сряда е на приемни изпити в Теоретико-композиторския и диригентски факултет на НМА.


No comments: