Tuesday, June 21, 2016

докторантският курс продължава


Семестърът свърши, европейското започна, но докторантският курс продължава.
Наследството на Аристотел, докторантският курс, в който се включиха колеги от ФФ, ФКНФ и ФСлФ, 
утре късно следобед в 17. 30 часа в новата конферентна зала на партера на Четвърти блок
ще продължи с дискусия върху Категории и За тълкуването на Аристотел.

Гост лектор-и-дискусант ще бъде доц. д-р Веселин Дафов от катедра Философия, който и в трите си книги (Категории и битие, изд. "Проектория", 2012; Мислещо и действителност, изд. "Проектория", 2012; Моменти онтология, изд. "Проектория", 2014 г.) предлага интерпретация на двата най-важни и най-коментирани текста на Аристотел, които без прекъсване са били четени през столетията и хилядолетията на европейската интелектуална история.

Ще бъде много, много интересно - logica vetus в светлината на най-новите онтологизации.Щеше да стане още по-оспорвано, ако в дискусията се беше включил и доц. д-р Тодор Полименов от катедрата по Логика, етика и естетика във ФФ, който в книгата си Субстанции, универсалии, пропозиции. Метафизика и философия на езика (изд. "Вулкан 4", С., 2013) предлага съвършено различен превод, прочит и разбиране на Аристотеловите категории, особено на най-първата и най-"говорената" от всички. За съжаление, доц. Полименов утре няма да може да участва в дискусията.В историята на аристотелизма и рецепцията му у нас вече са вписани тези две различни парадигми на осмисляния, както и на превод. Едната четем в пълния превод на доц. д-р Иван Христов на  шестте логически трактата на ОРГАНОН-а, двуезично издаден от "Захарий Стоянов" в два тома (през 2008 и 2009 г.) Щракнете тук, за да си припомните.
А също и тук.
Алтернативният превод беше започнат от Илия Панчовски и най-представителното от него е в посмъртно публикуваната му книга Хераклитови фрагменти. С., "ЛИК", 2000.

Той преведе смайващо глава 5 на Категории на Аристотел, но уви, не можа да продължи нататък.

***
И така, утре, 17.30, на партера на Четвърти блок в зала "Яйцето" ще бъде вълнуващо: заповядайте!

No comments: