Thursday, June 23, 2016

вече е готовКраси вече е готов. Няколко месеца мисли, чете, писа, конспектира и вече има заглавия и резюме за ноемврийската конференция, посветена на юбилея на Аристотел. 

За всички останали, които искат да участват, но се колебаят за какво да говорят или са забравили докога беше срокът да се пише на организаторите и какви бяха секциите, ето я напомнящата покана:

Уважаеми колеги,

Напомняме, че екип от преподаватели от ФФ, ФКНФ и ФСлФ на Софийския университет организира конференция  Предизвикателството Аристотел, посветена на 2400-ната година от рождението на Философа. Тя e инициирана от Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО https://aaduce.wordpress.com/) и ще се състои на 28, 29 и 30 ноември  2016 г. в Ректората на Софийския Университет.
Секциите, около които тематично ще се съсредоточат обсъжданията ни, са:

1. Първата философия на Аристотел
2. Природата, космосът и живите същества
3. Диалектика и аналитика
4. Поетика и реторика
5. Етиката и политическите теории
6. За душата
7. Историческата съдба на аристотелизма

Работните езици на конференцията са български и английски.

Заявките със заглавията и резюмета на докладите трябва да бъдат изпратени
до 1 юли на адрес: aristotlesofia@gmail.com.

На същия адрес до 1 септември очакваме заглавията и резюметата на докладите на английски език. Моля, не забравяйте да напишете и името си на латиница по начина, по който предпочитате да бъде написано в програмата, тъй като вариантите за транслитериране от кирилица на латиница са много.
Първоначалната програма ще бъде готова на 15 октомври.

За всичко, свързано с конференцията, посещавайте специално създадения сайт за нея https://aristotlesofia.wordpress.com/

Приятна ваканция и отмора!
20 юни 2016 г.


Председател на организационния комитет:
проф. д-р Хараламби Панидицис, ръководител на Катедрата по История на философията във ФФ, преводач на Атинската полития и Физиогномика

Членове: доц. д-р Иван Колев, ръководител на Катедрата по Философия във ФФ; доц. д-р Димка Гочева; доц. д-р Тодор Полименов; гл. ас. д-р Камелия Спасова от ФСФ,; хон.ас. Зоя Христова-Димитрова от ИИОЗ; гл. ас. д-р Димитър Илиев oт Катедрата по Класическа филология; доц. д-р Герасим Петрински; г-жа Велислава Тодорова, докторантка във ФФ и г-жа Елена Чорбаджиева, докторантка във ФФ.

No comments: