Google+ Followers

Tuesday, March 11, 2014

премиерата на "Антигона"

)

Това е първата част на обсъждането на новия превод, като на филма са документирани изказванията на  класическия филолог Анастас Герджиков, на философа и литературовед Боян Манчев и на драматурга Георги Тенев.

)

На това филмче е заключителната част от изказването на Георги Тенев, думите на преводача Николай Гочев и благодарностите към екипа на "Проектория".

Водеща е компютърната специалистка и редактор Цена Желязкова, а филмирането е направено от Велин Белев от НБУ.
7 март, 2014 г., кафе-галерия "Синтезис".

No comments: