Google+ Followers

Tuesday, March 18, 2014

мозайки от Августа Траяна            На този паметник са изписани всички имена на града през хилядолетията, а птицата-феникс символизира непрекъснато възраждащия се живот в него.

No comments: