Google+ Followers

Monday, December 16, 2013

venia docendi доц. д-р Невена Панова      Колегата доц. д-р Невена Панова, която е преподавател по старогръцка литература в Катедрата по Класическа филология във ФКНФ и е третият председател на Управителния съвет на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование, се хабилитира през тази година и всичко за хабилитационната книга и множеството други нейни ценни публикации, както и за процедурата, може да бъде видяно тук: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/proceduri_za_nauchni_stepeni_i_akademichni_dl_zhnosti/proceduri_po_zaemane_na_akademichni_dl_zhnosti/arhiv/konkurs_za_zaemane_na_akademichna_dl_zhnost_docent_po_profesionalno_napravlenie_2_1_filologiya_starogr_cka_literatura_obyaven_v_dv_br_96_06_12_2012_g

     В съответствие с новия Закон за развитие на академичния състав, който възстанови една хубава традиция,  тя ще изнесе своята встъпителна доцентска лекция днес,
   
           16 декември, от 18 часа в Информационния център на СУ.

Темата на лекцията е Литература и подражание: Омир vs. Платон.

Оригиналният плакат за събитието е изработен от доц. д-р Виолета Герджикова

No comments: