Google+ Followers

Wednesday, December 11, 2013

конференция в памет на проф. Любомир Драмалиев

КОНФЕРЕНЦИЯ
НА КАТЕДРАТА ПО ЛОГИКА, ЕТИКА И ЕСТЕТИКА
НА ТЕМА
НРАВСТВЕНОСТТА
в памет на проф. Любомир Драмалиев
Зала 1, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“
12 декември 2013 година 

10.15-10.30 Откриване на конференцията: проф. д-р Димитър Денков, Декан на ФФ

10.30-11.15
Водещ: проф. д-р Недялка Видева
·         проф. дфн Васил Проданов (УНСС): Мястото на Любомир Драмалиев в българската етика
·         доц. д-р Николай Михайлов (БАН): Нравствеността и Професорът
·         Стефан Гайдарски (докторант, ЮЗУ): Право, нравственост и днешна България
11.15 - 11.30 Дискусия
11.30 - 11.45 Кафе пауза


11.45-13.00
Водещ: доц. д-р Силвия Минева
·         доц. д-р Валентина Драмалиева (УНСС): Моралът в контекста на "културния лаг"
·         доц. д-р Емилия Маринова (БАН): За обективното психологическо изследване и за мярата на неговата етическа приложимост
·         доц. д-р Станка Христова (БАН): Казуистичните решения
·         проф. дфн Мария Димитрова (СУ): Левинас за нравствеността
·         Георги Димитров (докторант, СУ): Понятието "съвест" при Хайдегер
  13.00 - 13.15 Дискусия
  13.15 - 14.15 Обедна почивка


14.15 – 15.15
Водещ: доц. д-р Валентина Кънева
·         доц. д-р Димка Гочева (СУ):"Антигона" на Софокъл, или за отвъдното справедливо
·         гл. ас. д-р Петър Пламенов (СУ): Нравствеността според софистите
·         Валентин Калинов (студент, СУ): Ерос, машина за етос
·         проф. дфн Красимир Делчев (СУ): Леопарди за двама отстъпници от добродетелта (Теофраст и Брут)
15.15-15.30 Дискусия
15.30-15.45  Кафе пауза


15.45- 16.45
Водещ: доц. д-р Валентина Кънева
·         доц. д-р  Силвия Минева (СУ): За моралния закон, звездното небе и тяхната нереципрочност
·         доц. д-р Мария Парашкевова (Бургаски университет): Нравствената позиция
·         доц. д-р Валентина Кънева (СУ): Самоопределение и нравственост
·         проф. д-р Недялка Видева (СУ): Утопия, морал, етика


16.45 – 17.00 Заключителна дискусия и закриване на конференцията

No comments: