Google+ Followers

Wednesday, May 26, 2010

непознато място в РекторатаДа, малко е познато или направо казано си е почти непознато.
А това е перлата на Геолого-географски факултет!

Става дума за музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми, който е най-старият музей за скали и минерали у нас, основоположен още през далечната 1892 г!

Онзи ден, в обедната пауза на празника на нашия факултет се качих най-после да го разгледам. Вече 28 години съм в Университета (от 1 октомври 1982 г., когато станах студентка). Поне по веднъж седмично влизам в Ректората, но и следването, и преподаването ми са се случвали и в други сгради.

Обаче Университетът е толкова голям, с толкова много факултети и специалности, че и за 30 години трудно може да се опознае и разучи всичко.Чудесна експозиция - точно под стъкления покрив на Южното крило, на ІV етаж на Ректората, на площ от 800 кв. м.
Един хубав паркет, едни чудесни експозиционни шкафове и витрини от най-качествено стъкло и дърво.
Най-ценни, разбира се, са експонатите вътре - скали, камъни, кристали, минерали, агрегати.
От абсолютно целия свят.
В тематични експозиции също така може да се види какъв е строежът на всички наши планини.
Има и систематика, в която експонатите са групирани не по регион на наличие, а по ейдоси :-)
Има и мемориални колекции, в които са дарени личните камъни и парченца от скали, минерали, кристали и агрегати на видни наши учени-геолози, които са преподавали в продължение на десетилетия в ГГФ, а през летните месеци са обикаляли планините по света и у нас, за да събират образци от всичко, което изгражда и структурира
масивната тъкан на милата ни планета Земя.
Най-впечатляваща е личната колекция-дарение от академик Иван Костов.И така, седемте експозиции са:
Систематика, Петрология (сиреч по науката за камъните),
Полезни изкопаеми, Кристалография, Кристали и агрегати,
Регионални колекции, Мемориални колекции.Всичко това, събирано от преподавателите и студентите на ГГФ
по време на техните учебни практики и геоложки експедиции по планини и чукари
в продължение на вече повече от век, от 1892 г. нататък,
може да бъде разгледано всеки делничен ден от
9 до 16 часа
с билети за вход: за възрастни - 2 лв, а за студенти и ученици - 1 лв.

No comments: