Google+ Followers

Monday, May 17, 2010

програмата на деня на виртуалната култураТази седмица ще има два празника.
Бакалавърската учебна година върви към своя край и покрай това ще има две събития, в които ще има и празничност, но и дискусия, и отчетност.

В сряда, на 19 май, доц.д-р Силвия Минева - ръководител на катедрата
Логика, етика и естетика и
главен редактор на списанието
Виртуална култура
организира

ДЕН НА ВИРТУАЛНАТА КУЛТУРАМястото е в:

СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

19.05.2010 г.

Нова конферентна зала,

Ректорат

Програмата на дискусията е:

10.00 - Откриване10.10 - Колко е трудно и полезно да се поддържа философски блог - доц. д-р Димка Гочева, Философски факултет10.30 - Е-списание Виртуална култура, презентация на 2 брой - доц.д-р Силвия Минева, Философски факултет10.50 - Колективната идентичност в мрежата: география на социалните платформи - Росица Дикова, студентка в магистърска степен, Философски факултет11.10 - Виртуална презентация на изследователски проект на тема "Живата етика" - Илияна Ермолина, докторант, катедра Логика, етика и естетика, Философски факултет11.30 - Аспекти на отчуждението във виртуалните социални мрежи - Ангел Йорданов, докторант, катедра История на философията, Философски факултет11.50 - Презентация на фейсбук-група "Клуб 280" - Весела Рачева, докторант по социална антропология, Философски факултет12.10 - Дискусия на тема" Виртуална култура и социални мрежи" - модератори: Весела Рачева, докторант по социална антропология, Илия Стоименов, студент, спец Философия, Философски факултет

12.40 – 14.00 – Обедна почивка14.00 - От театъра към виртуалната реалност. Разказ на един художник – доц. д-р Весела Статкова, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив15.00 - Виртуална разходка във времето - демонстрации - Йордан Детев

Заповядайте!

Очакваме ви!


Програмата, разбира се, е публикувана преди всичко на:

http://www.spisanie.virtualna-kultura.com/statii.php?cat=62&arx=0&id=95

***

А в четвъртък, на 20 май, Философският факултет ще проведе традиционния си майски празник - както всяка година на третия четвъртък от май, на който ще има кратки отчети-представяния на проектите на преподавателите
от факултета, които през тази учебна година са работили по индивидуални проекти,
финансирани от вътрешноуниверситетския фонд за научни изследвания.

Програмата на празника на факултета ще сложа на блога утре.

No comments: