Google+ Followers

Monday, May 10, 2010

на празника - протест


снимката е на Надежда Чипева
Утре, 11 май, на празника на светите братя Кирил и Методий

Студентският съвет и Академичният съвет на СУ "Свети Климент Охридски" ще протестират на стълбите пред входа към Аулата.

Студентският съвет кани своите членове от 10.00 часа, а Академичният - от 10.30.


Ясно защо. Заради драстично орязания бюджет, който няма да позволи Университетът да поддържа нито една от сградите си.

А някои от тях са безценни паметници на културата.
Като сградата на Ректората например, която всички са виждали поне отвън и като сградата на Богословския факултет, която малцина са виждали отвътре.

Софийският университет, за разлика от много други институции у нас, наричащи себе си "университети", е наистина университет, защото обхваща в себе си факултети и катедри, изучаващи цялата universitas studiorum - цялата вселена на изследванията, на науките.

Почти всички факултети на Университета имат собствени обособени сгради: Химически, Физически, Математически, Богословски, Биологически, Журналистически, ФКНФ има още една сграда на ул. "Опълченска", а Философски факултет има четири сгради в т.нар. Кампус.

Всички тези сгради имат нужда от поддръжка. Апаратурата от лабораториите на Биологически факултет няма как да отиде в Химическия, нито от факултета по Математика и механика - във Физическия факултет.
Тук никакви съкращения, сливания и реорганизации не са мислими.

Тези факултети без своите сгради и лаборатории са немислими.

Университет без природоматематически факултети е немислим.

Превръща се в педагогически институт и престава да бъде университет.

Преди осем години не подкрепих подобен протест на тогавашния Академичен съвет и тогавашния Ректор. И даже написах статия "За просешката тояга на СУ", която беше публикувана в "Дневник". За последиците за мен няма да пиша, за да не променя темата.

Та, случвало се е преди години предишни ректорски ръководства да се оплакват, че не сме получили достатъчно, просто защото сме получавали по-малко от онова, което предишни ректорски ръководства са искали.

Този път не става дума за субективни щения на този или онзи.

Парите този път не са много по-малко от поисканото, а много по-малко от получаваното, от необходимото за поддържането на сградите.

И още. Понеже съм била един от най-изявените критици в публичното пространство на предишни ръководства - и на факултета, и на университета, този път се присъединявам към протеста, защото:

1. През последните години има очевадна промяна в стопанисването на университета - на неговите сгради и на всичко в тях.
Всеки жител и гостенин на София може да разгледа тези сгради отвън, а и влизането в тях не е проблем след кратък разговор с портиерите.
Преди две години, по случай 120 годишния юбилей всички сгради (от по-новите) бяха санирани и топлоизолирани. Прозорците и дограмите бяха сменени във всички сгради.
Това ги направи по-топли, но и по-тихи, което беше фатално важно за аудиториите и кабинетите в блоковете, например, на Кампуса на "Цариградско шосе".

2. През последните години има очевадна промяна и в отчитането на университета пред обществото, данъкоплатците, дарителите:
* всички протоколи от заседанията на Академичния съвет мот-а-мо са на сайта на Университета;
* всички протоколи от Ректорските съвети в по-обобщен вид - също;
* общите събрания и на факултетите, и на Университета се провеждат редовно, и отчетите от тях са също на факултетните уеб-страници;

В интерес на истината трябва да отбележа, че това отчитане на Академичния съвет с дословно стенографирани протоколи в сайта, започна да се случва - сред невероятен натиск и упорство от страна на предишни членове на Студентския съвет - още в края на втория мандат на предишния Ректор.

Университетът е много по-отворен и по-отговорен спрямо обществото, отколкото беше преди.
Университетът се отчита много повече и дава много повече информация - за всичко, случващо се в него, отколкото даваше преди време.

И точно сега нито данъкоплатците, нито държавата не трябва да вземат толкова много от Университета, защото става дума за:

а) сгради, които са уникални паметници на архитектурата и културата - като Ректората, но не само той. Сградата на Богословския факултет - и отвътре, и отвън - е също превъзходно творение на архитектурата с точно такова предназначение.

б) сгради, в които има такава апаратура в аудитории и кабинети, каквито са природоматематическите факултети, че тяхното съсипване ще доведе до съсипването и на техниката в тях, до последващ провал на изследванията и преподаването в тях.

С няколко думи: този път на празника ще има протест, защото управляващите в момента тенденциозно се опитват да съсипят най-стария и най-големия наш Университет -

единственият български университет, в който се изследва и преподава свободно цялата

universitas studiorum.

1 comment:

Anonymous said...

人不可以求其備,必捨其所短,取其所長...............................................................