Google+ Followers

Wednesday, May 19, 2010

протестно писмо на Студентския съвет на СУДо г-н Бойко Борисов
Министър- председател
на Република България

Копие: г-н Сергей Игнатов
Министър на образованието, младежта и науката

Уважаеми Господин Министър-председател,

Представлявайки всички студенти и докторанти, обучаващи се в най-стария университет в България, ние членовете на Студентски съвет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, осъзнаваме своята отговорност и не можем да останем безразлични към случващото се в обществото днес.

На 11.05.2010 г. Студентски Съвет на Софийски университет организира протест срещу орязването на държавната субсидия на Университета, който предизвика неочаквани за нас реакции от страна на министъра на образованието, младежта и науката г-н Игнатов. Във връзка с това, бихме искали да изложим аргументите за своята позиция.

Осъзнаваме, че страната се намира в трудна социално- икономическа обстановка. Наясно сме, че в публичния сектор се налагат ограничения на бюджетите. Стоим твърдо зад становището си, че драстичното намаляване на субсидиите за висшите училища не е адекватна антикризисна мярка, а предпоставка за криза в образованието.

В политическата си програма правителството многократно е поставяло образованието в България, ако не като централен, то поне сред основните си приоритети. В противовес, водената в момента политика не отговаря, нито на предварително поставените цели за повишаване качеството на висшето образование, нито на подписаната от Министъра на образованието, младежта и науката резолюция за по-широко прилагане на Болонските принципи в европейската образователна сфера. Именно образованието и науката би трябвало да са национален приоритет и на тях следва да се гледа като на основно условие за адекватното развитие на всяко едно общество, включително и на българското. Съкращаването на бюджета безспорно ще доведе до негативни последици в тази насока. Пример за това е намаляването на субсидията за научна и художествено-творческа дейност в Софийския университет от 3 279 814 лв. за 2009 г. на 860 643 лв. за 2010 г.

На основание чл. 147 от НК, считаме за клевета твърдението на министър Игнатов, че Студентски съвет обслужва интересите на която и да е политическа партия.
Проблемите в образованието засягат всички нас, независимо от политическите ни убеждения. Настояваме този въпрос да не се политизира и гражданската ни позиция да не бъде изопачавана. Абсурдно и наивно е да се мисли, че стотици студенти, подкрепили протеста, организиран от Студентски съвет, могат да бъдат манипулирани в полза на интересите на една или друга политическа партия. Намираме за обидно и неоснователно квалифицирането на протеста като „ненормален”.

Изразяваме категоричното си несъгласие с опитите на министър Игнатов да представя Софийския университет като привилегирован, непропорционално толериран и изобщо насърчаван за сметка на останалите висши училища или за сметка на средното образование. Не искаме различна бюджетна съдба за нашия университет, а различно отношение към науката и образованието, което да отговаря на обществените очаквания и приоритетите на държавата. Смятаме, че правилната политика се прави днес, за да даде разултати утре, а отлагането й може да носи само негативи.

Категорично смятаме за неприемлив финансовия натиск, непосредствено преди обсъждането на готвената от правителството реформа в образователния сектор. Тя може само да бъде забавена или неефективно проведена, ако университетите са заети приоритетно с оцеляването си. Предвид факта, че повечето висши училища трудно ще започнат следващата академична година, е несъстоятелно да смятаме, че те ще могат да заемат нужната дейна страна по оформянето на един работещ и прогресивен Закон за висшето образование. Не искаме да мислим, че със съкращенията, чиято икономическа и финансова съобразност е спорна, се цели отстраняването на образователните институции от дискусията за реформата и по този начин заобикалянето на обществената санкция по проектозакона.

С това писмо искаме да подчертаем, че не търсим самоцелен конфликт с правителството и Министерството на образованието, младежта и науката, а държим да упражняваме правото си на достъпно и качествено висше образование. Готови сме да бъдем гъвкави, но не и пречупени. Като част от университет - въплъщение и продължение на многовековната културна и просветна традиция на българския народ, сме отговорни за съдбата на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и бъдещето на България.

Председател на Студентски съвет

Цвета Георгиева

19.05.2010 г.

гр. СофияКопирам писмото на Студентския съвет на СУ от сайта на Университета.

И двете снимки на този пост са направени от Николай Гочев миналата пролет.

No comments: