Google+ Followers

Friday, March 12, 2010

представяне на книгата Collatio legum Mosaicarum et Romanarum



на 15 март от 16 часа в Конферентната зала на СУ "Свети Климент Охридски"

с участието на преводачите и авторите

Мария Костова
Мария Новкиришка-Стоянова
Теодор Пиперков

No comments: