Google+ Followers

Friday, November 14, 2014

лекция за "Хармид" и "Лизис"на снимката: плоча, на която е изобразена персонифицираната Диалектика - във всяка една от ръцете си държи по една змия; змиите в лявата и в дясната ръка на Диалектиката символизират двете крайности на всяко едно положение, които добрата Диалектика трябва да обедини в едно; 
изображението е от Византийския музей на Хиос, а там пък е имало няколко такива изображения на дисциплините от тривиума и квадривиума, останали от 220-годишното генуезко владеене на острова; снимката е от август 2014 г.; 


Тази вечер, 14 ноември, от 18.30 часа, в ауд. 187 в Ректората на Университета
курсът Платонизмът от 
Магистърската програма по Антична култура и литература към катедрата по Класическа филология
ще продължи с лекция на 
доц. д-р Невена Панова за диалозите 
"Хармид" и "Лизис" на Платон.

З а п о в я д а й т е!

Диалозите на Платон са сред най-впечатляващите преводачески и интерпретаторски постижения на колегата - нейната първа дисертация и книгата Платоновият диалог. Ситуации и елементи на събеседването, С., изд. СОНМ, 2005                         антична мозайка в Археологическия музей на остров Хиос; август 2014 г.


No comments: