Google+ Followers

Thursday, February 6, 2014

разговор за образованието и изследванията на античната философия и медицина     В единия от двата образователни канала, които катедрата по Класическа филология и Магистърската програма по Антична култура и литература във ФКНФ поддържат в
YouTube - Antiquitas Bulgarica, вече е споделен разговорът, проведен на 20 септември 2013 г. в двора на кафе-клуба "Timeless" на Съюза на архитектите - за класическото образование и изследванията на античната философия и медицина, с които се занимава нашата колега Светла Славева-Грифин.
     Тя беше гост на катедрата по Класическа филология и Асоциацията за развитие на университетското класическо образование/АРУКО, и изнесе две лекции в Университета (във вторник, 10 септември и сряда, 11 септември), като темите им бяха
"В градината на Зевс: Плотин и Хелиодор за алегорията на любовта" , на 10 септември, и 
"Дългът на Сократ към Асклепий: лекари и философи с Асклепиеви души в късната античност", в сряда, 11 септември.
    Но също така проведохме с нея и един дълъг разговор за това какво и как се учи като curriculum в департаментите по classics в някои щатски университети, в които тя е придобила своята магистърска и докторска степен.
    Светла Славева-Грифин е alumna на НГДЕК "Константин Кирил Философ" и специалност Класическа филология във ФКНФ. От няколко години е Associated Professor във Florida State University, а в момента работи върху книгата си за късноантичната философия и медицина с дългосрочна изследователска стипендия на фондация "Александър фон Хумболт" в Университета на Бохум-Рур в Германия.

     Предварителната програма на темите в разговора и покана за включване в него
имаше във фейсбук и тук, на този блог:
http://dimkasdiary.blogspot.com/2013/09/blog-post_19.html

     В разговора се включиха още: Цена Желязкова, която преди няколко години защити дипломна работа върху "За възникването и загиването" на Аристотел; после стана докторантка по онтология в Института за изследване на обществата и знанието в БАН, но и е водещ редактор в издателство "Проектория"; както и Владимир Маринов - преподавател по класически езици и антична философия в департамента по Класически студии на Новия Български Университет, преводач и изследовател на философията на неоплатонизма.

    Аудиофайлът е обработен, разделен на пет части и визуализиран със снимки от колегата Боил Мусев - математик и студент в МП Антична култура и литература, по чиято инициатива и с чийто безвъзмезден ентусиазиран труд се поддържа и вторият образователен канал, Класическа филология.

No comments: