Google+ Followers

Wednesday, February 12, 2014

щастливи са невкусилите зло


втори стазим

Хор

                                                                  строфаЩастливи са невкусилите зло в живота си.
А на които жилището се разклати свише, не са
далеч от Ата; беди пълзят към много от потомците.
Това е като при вълнение,
когато запъхтените
тракийски морски ветрове се затекат към бездната
подводна. Завърта пясък черен откъм дъното
и удряните брегове гърмят под бурноветрения стон.

                                                                   антистрофа

Нещастия от древност падат и се трупат, виждам ги,
върху угасналия дом на Лабдакидите.
Родилите не могат да спасят родените; но бог
поваля ги и няма изкупление.
И ето, светлина над сетните
издънки се разпростира днес в дома Едипов:
ала сече ги кървавият меч на божествата тъмни;
безумие в речта, в ума – Ериния.


                                                                   строфа 2

Каква надменност на човеци, Зевсе, ще издържи пред
твоето могъщество? Не го владее изтощителният сън,
ни божиите месеци неуморими;
но цар си ти, не остаряваш с времето,
господстваш над сиянието бяло на Олимп.
Закон това е. Той ще надделява
във бъдещето, както и преди.
И нищо между смъртните в живота си
не ще да се отскубне изпод Ата.

ст. 569-593

превод на Николай Гочев в новото издание на "Антигона" в издателство "Проектория":http://projectoria.com/

No comments: