Google+ Followers

Friday, January 24, 2014

phrontisterium classicum

Покана от проф. дфн Мирена Славова,
ръководител на катедрата по Класическа филология:


Уважаеми колеги и приятели на Фронтистерион,
На 27 януари, понеделник, от 17 ч. в ауд.176 ще се проведе последната за този семестър сбирка на семинара. На нея ще бъде прожектиран документалният филм на BBC Metamorpheus, посветен на Орфей и сниман в България.Той ни беше предоставен любезно от проф. Оливър Таплин, който е консултант на филма и беше наш гост миналата година. Прожекцията и дискусията са в рамките на проекта за рецепция на античната драма "Арион" с ръководител доц. д-р Невена Панова.
Заповядайте!
С поздрав,
Мирена Славова


Mirena Slavova, Prof. of Ancient Greek, PhD
Head of the Department of Classics
St Kliment Ohridski University,
1504 Sofia
Bulgaria

No comments: