Google+ Followers

Friday, February 28, 2014

в чест на проф. Тъпкова-Заимова


През август месец тази година проф. Василка Тъпкова-Заимова ще навърши 90 години.
Да ни е жива и здрава!
И тъй като горещите августовски дни не са никак подходящи за провеждане нито на тържествени, нито на делови научни форуми, нейните дългогодишни колеги - византинисти, старобългаристи, историци и филолози, много хубаво са се сетили, че юбилеят трябва да се отпразнува подобаващо през пролетта.

Днес, 28 февруари 2014 г. ще се проведе научна конференция в нейна чест, която ще започне празнично в Зала 1 на Ректората от 9 часа. След тържествената част академичната работа ще продължи в четири различни секции, в които ще бъдат представени десетки доклади.  

Организатори на конференцията в нейна чест са:

Асоциацията на византинистите и медиевистите в България, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Институтът за балканистика с център по тракология при БАН, Центърът за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ и Институтът за исторически изследвания при БАН 

Темата на конференцията е

 „Средновековна България в контекста на балканската и европейската история и култура“

Програмата на конференцията с всички участници и теми на доклади може да се види на сайта на Университета.

Най-подробна биография за нея на български език във виртуалното пространство може да се намери на публицистично-художествения личен сайт на Николай Гочев.

Едно много интересно интервю за най-важните периоди и събития в нейния живот и работа, направено от Зоя Христова-Димитрова, може да се прочете в рубриката Библиотека на сайта на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование и на сайта на Катедрата по класическа филология във ФКНФ, в рубриката за историята на класическото образование у нас.

Биографично представяне на живота и професионалното развитие на проф. Тъпкова-Заимова на английски език има на тематичния англоезичен блог на Николай Гочев.

Нейният живот и академичният й път са необикновено интересни. Много често се казва, че има хора, в чиято съдба, в перипетиите на биографиите на техните родители, но и на тях самите, на техните съпрузи и/или деца, се разгръща голямата надличностна история. А изобщо има ли голяма, "обективна" и надличностна история или обратното, от нишките на хилядите човешки съдби, с обратите и съдбовните моменти в тях, се изтъкава "голямата" история на цялото човечество, на народите и държавите? Историите на отделните личности и семейства ли предопределят историята на големите човешки общности или обратното, историята на човечеството обуславя и детерминира живота на отделните човеци, на хората като индивидуалности, като уникални и неповторими човешки същества?


                                       
                      преподаватели и студенти от катедрата по Класическа филология, 1947 г.

За методологическите спорове и различните, десетките философски виждания за историята  може да се пише и спори много, но в тези кратки бележки трябва да спомена  и че историята на класическото гимназиално и университетско образование почти във всички бивши социалистически страни, изследвана точно през биографията на един много голям учен и преподавател по науките за античността и/или средновековието във всяка една страна, е била на фокус и в големия международен проект "Познай себе си", осъществен през пролетта на 2010 г. в Центъра за академичния изследвания Collegium Budapest по инициатива на проф. Габор Кланичай и проф. Дьорд Каршаи от Унгария, както и на проф. Йежи Аксер и проф. Елжбиета Олеховска от Полша.

Всичко важно за проекта "Познай себе си" - за участниците и вдъхновителите му, за срещите и дискусиите, за конференции и семинарите през декември 2009 г. във Варшава и през пролетта на 2010 г. в Будапеща, може да се намери на специалния сайт на проекта.

Биографията на проф. Тъпкова-Заимова като жизнеописание на пътя на един човек с класическо образование, чрез която може да се разкаже и "голямата", надличностната история, е публикувана на английски език в книгата "Класическото образование и комунизма", излязла през 2013 г. и съставена от текстовете на участниците в проекта "Познай себе си" от Габор Кланичай, Давид Моврин, Елжбиета Олеховска и Дьорд Каршаи.

Изданието може да бъде открито във филиалната библиотека на специалността Класическа филология и заслужава да бъде прочетено внимателно - в него са представени, цялостно или само с отделни епизоди, превратностите в съдбите на много учени, изследователи и преподаватели: класически филолози и/или историци на философията и литературата, познавачи на античността от бившите социалистически страни като Аристид Доватур, Олга Фрайденберг, Сергей Аверинцев, Ян Паточка и много други.

Проектът "Познай себе си" е възобновен и в него като следващ представител на катедрата по Класическа филология се включи доц. д-р Невена Панова.

             снимките на проф. Тъпкова-Заимова са направени в дома й през ноември 2010 г.

No comments: