Wednesday, January 15, 2014

за мястото на човека в космосанай-горе вляво е схемата на последователите на Птолемеевата космология, до нея вдясно - на Платоновата космология в "Тимей";
на втория ред вляво - космологията на египтяните; вдясно - на последователите на Тихо Брахе; 
най-долу вляво - полу-Тиховата космология; най-долу вдясно - системата на Коперниканците;
(щракнете върху изображението, за да го видите по-добре)Утре, 16 януари, 2014 г., в Зала 1 на Ректората, по инициатива на доц. д-р Иван Колев от катедра Философия във ФФ и преподаватели от катедра Астрономия във Физически факултет, ще се проведе еднодневен разговор за срещата на философията и астрономията.
В него ще се включат преподаватели от двата факултета и колеги-изследователи от
Института за изследване на обществата и знанието в БАН.

Както обикновено, доц. д-р Иван Колев е направил специален тематичен блог за тази еднодневна конференция, където можете да видите и програмата, и участниците, и предварителния график на докладите и дискусиите.

Утре, от 9 до 17 часа в Зала 1.

Повече подробности  вижте тук:

Конференция Мястото на човека в Космоса

В тази еднодневна конференция ще се включа с представяне на коментар върху книга Бета, глава 2 на "За небето", където Аристотел съвсем точно отговаря на въпроса: къде според него е нашето място в космоса?

На този блог има няколко поста за Аристотеловата космология и философия на природата, които любопитните могат да погледнат.
http://dimkasdiary.blogspot.com/search/label/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8FNo comments: