Sunday, January 12, 2014

още от Делос

                                Това са музейните уредници и разпоредители, които най-строго проверяват всички туристи дали са си купили билети и за разглеждане на истинските експонати вътре, защото онези, които са под открито небе, най-често са техни копия.


Сега точно са проверили една голяма група туристи: всички имаха редовни билети.

А в музея има мозайки с едни наистина много големи котки.И много големи останки от много големи статуи.
Благодарение на тези канали островът е бил водоснабден, напояван и озеленен.

Театърът, този път не на макет, а на мястото си.

Add caption
поглед от върха на Делос към Миконос

поглед на север

поглед на юг

поглед на изток


снимките на този пост са от 27 август 2013 г. и повечето от тях са правени от мен;

No comments: