Google+ Followers

Tuesday, April 2, 2013

за Цицерон и културния му манифест

фотографията е направена от Николай Гочев на 25 май 2012 г.


Управителният съвет на
Асоциацията за развитие на университетското класическо образование отправя към всички интересуващи се колеги ето тази покана, към която се присъединявам и аз:

Отново сърдечно Ви каним на поредната сбирка от семинара 

Интелектуалците през античността. 

Този петък д-р Димитър Илиев от Катедрата по класическа филология ще представи темата "Цицерон - ораторът с културен манифест". 

На 5 април, от 18 ч., в 184 аудитория на Ректората, в Гълъбарника.

Прикачаме въвеждаща библиография на Цицероновите произведения, изготвена отново от колегата Димитър Илиев.


Хубава седмица и до петък,


Управителен съвет на АРУКО

Цицерон – избрана библиография

Библиографията включва основните леснодостъпни източници, основно български преводи, както и произведения, които ще бъдат специален фокус на лекцията, част от цикъла “Интелектуалците през античността”
Д-р Димитър Илиев


Марк Тулий Цицерон. Избрани речи. Прев. Вл. Атанасов, Н. Георгиева, Д. Бояджиев и др. С.: “Наука и изкуство”, 1983 

Марк Тулий Цицерон. Етически трактати. Прев. Ю. Филипова. С.: “Народна култура”, 1984 („Планета 3”, 2001).

Марк Тулий Цицерон. Избрани писма. Прев. Н. Георгиева. С.: Народна култура, 1983.

Марк Тулий Цицерон. За оратора. Прев. П. Стоянова. С.: УИ “Св. Климент Охридски”, 1992.

Марк Тулий Цицерон. За държавата. За законите. Прев. М. Костова. С.: “Софи-Р”, 1994.

Марк Тулий Цицерон. Избрани произведения. Прев. Р. Златанова, Д. Илиев, С.: УИ “Св. Климент Охридски”, 2008.

Цицерон в електронната библиотека Romulus Bulgaricus:

Цицерон в проекта “Персей”:

Цицерон в The Latin Library: http://www.thelatinlibrary.com/cic.html

***

На този блог стана дума за най-новото издание на Цицерон на български  - преводът на д-р Димитър Илиев на "Тускулански беседи" и на Рада Златарева на "За задълженията"  - на 7 декември миналата година ето тук:

No comments: