Google+ Followers

Sunday, April 7, 2013

лекция на Андрей Фомин

Покана от проф. дфн Мирена Славова:

Уважаеми колеги,
Заповядайте на поредната сбирка на интердисциплинарния семинар Phrontisterium сlassicum, която ще се проведе на 8 април, понеделник, от 17 ч. в 176 ауд. 
На нея  нашият колега Андрей Фомин, специализант в Американския изследователски център - София, ще изнесе лекция на тема  
Prodigia, Signs, and Dreams in Historiography: The Example of Dio Cassius.
Заповядайте!

Мирена Славова

No comments: