Google+ Followers

Tuesday, April 9, 2013

драматизация по "Апология на Сократ" от Платонтекстът е силно съкратен и леко донаписан в мини-диалога между Сократ и Мелет, но все пак клипчето има образователна стойност; 

No comments: