Google+ Followers

Monday, September 24, 2012

изпратих писмо до колегите
 Преди малко изпратих писмо до Господин Ректора на Университета, до колегите преподаватели на Философския факултет и до Студентския съвет на ФФ, с което им съобщих за делото срещу мен и специалния тематичен блог, който направих във връзка с него.
В писмото пише:

Уважаеми, господин Ректор,

Уважаеми колеги преподаватели от Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски",

Надявам се, че всички Вие сте прекарали лятото спокойно и ведро.

Безпокоя Ви във връзка с наказателното дело, което води срещу мен проф. дфн Георги Каприев
от катедрата по История на философията.

Съдебен спор между двама университетски преподаватели, в който става дума за:
* атестацията на преподавателите, проведена през 2007 г. във Философския факултет;
** за защитени дисертации през 2007 г., за които се дават свидетелски показания в Софийския районен съд;
*** за заседания и протоколи от заседания на катедра във Философския факултет, при това една от най-старите катедри
на Софийския Университет, както и за писма, разменяни между преподавателите от тази катедра
по вътрешноуниверситетски конфликтни поводи и за още, и още изключително важни академични проблеми,
не бива да остава повече обвит в слухове и тайнственост.

По силата на ред лични, семейни, биографични и приятелски свързаности този съдебен спор
вече е известен на мнозина колеги от ФКНФ, Факултета по славянски филологии и Исторически
факултет.

Куриозното е, че както става и в сюжета на някои комедии, аз като потърпевша научих, че съм
подсъдима по наказателно дело един ден след провеждането на първото му заседание.

Също така по ред лични, семейни, биографични и приятелски свързаности за всичко това
разбраха и много журналисти от БНТ и столични вестници, и някои известни публични личности,
но на всички тях отказах
да се правят предавания или да се пишат статии в моя защита.

От медийна канонада няма да има обществена полза.

На всички тях отговорих, че първо за всичко това трябва да научат преподавателите от Философския
факултет, като междувременно с доклад до Господин Ректора и членовете на Факултетния съвет,
както за причините, така и за повода на конфликта те бяха уведомени.

Докладът до Господин Ректора, във връзка с преместването със щатното ми място в катедрата по Реторика
след внезапната смърт на доц. д-р Лилия Методиева, е депозиран в Деканата на ФФ на 5 март,
а Факултетният съвет, на който е било прието решението за преместването ми, е проведен на 6 март тази година.
Към доклада имаше няколко приложения-документи за хода на делото.
От протокола от заседанието, публикуван на сайта на ФФ не се разбира дали са били обсъждани
причините за това.

Не знам кои от колегите са информирани и кои са дезинформирани за този скандален процес срещу мен.

Има много факти и обстоятелства, които трябва да станат достояние на преподавателската колегия
и затова през лятото отделих няколко дни, за да направя специален тематичен блог.

Блогът е на адрес: http://anoigw.blogspot.com/

Има още някои линкове, които могат да бъдат добавени към вече публикуваните постове, както и нови
няколко поста със сканирани документи по делото, които ще се появят до провеждането на Общото събрание на
ФФ на 19 октомври тази година. Но като цяло проблемите са поставени ясно. Ще има допълнителни
препратки и документи, които ще хвърлят допълнителна светлина към вече написаното.

На самото Общо събрание ще взема думата за изказване и за пореден път ще поставя въпросите, заради
чието многократно задаване всъщност се стигна до фарсовия процес срещу мен.

Можете да прочете тези въпроси на блога ми в поста, озаглавен "Продължавам да питам".
Става дума за големи международни проекти, за които сме в правото и задължението си да питаме:
за отчети
за извършеното и резултатите от тях.

Пожелавам на всички Вас успешна седмица и ползотворна работа през новата академична година!

с уважение: доц. д-р Димка Гочева
от катедрата по Реторика на Философски факултетNo comments: