Google+ Followers

Thursday, September 13, 2012

нов тематичен блог

Лятото свърши, уви, работата, грижите и ядовете започнаха отново, както и делото срещу мен ще продължи.

През лятото отделих няколко дни, за да направя нов тематичен блог за хода на делото срещу мен.
Вчера най-после получих в Софийския районен съд присъдата и мотивите на съдията към нея по наказателното дело с частен характер No 15017 от 2011 г..
Най-после получих и протоколите от заседанията по делото, които се проведоха на 17 и 27 февруари.

С едно изречение: основен и ключов мотив на съдията за налагането ми на глоба от 1000 лева и за заплащане на разноските по делото на частния тъжител, който е проф. Каприев, в размер на 1500 лева, са непротиворечивите свидетелски показания на асистентката Гергана Динева, на проф. Цочо Бояджиев и на проф. Олег Георгиев, които съвпадат с тъжбата на тъжителя.

Според логиката в аргументацията на съдията, щом свидетелските показания не противоречат на написаното от тъжителя, следователно те са истинни.

Като свидетели по делото до този момент не съм призовала никого от Философски факултет.
Не исках да притеснявам никого.
По свое желание като мой свидетел на заседанието на 17 февруари се яви проф. дфн Искра Христова-Шомова, която в качеството си на предишен ръководител, в продължение на два мандата на катедрата по Кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии,
 даде свидетелски показания за това, какви са петте критерия, по които задължително трябва да бъде написана една оценка на ръководител на катедра в процедурата по атестацията на преподавателската работа - както според Закона за висше образование, така и според Правилника на СУ.

Но стига толкова за това тук и сега.

Който желае, нека да заповяда на тематичния блог по делото, което ще продължи на втора инстанция в Софийския градски съд по-късно тази есен.

No comments: